Logo deteylinger.nl
De Zweilanderpolder, op de route Kaagsociëteit-Zevenhuizen.
De Zweilanderpolder, op de route Kaagsociëteit-Zevenhuizen. (Foto: pr.)
Warmond

Rondje Kaag gaat deze zomer ook door de Zweilanderpolder

  Activiteiten

Warmond • De Zweilanderpolder wordt deze zomer opnieuw recreatief toegankelijk gemaakt voor fietsers en wandelaars. In goed overleg met en dankzij de medewerking van twee grondeigenaren wordt via een nieuwe aan te leggen route door de Zweilanderpolder dit jaar weer onderdeel van het Rondje Kaag. De polder is sinds 2003 gesloten voor fietsers.

De nieuwe route door de Zweilanderpolder is geen jaarrond fietsroute. Het is een extra variant tijdens het zomer- en pontjesseizoen die zorgt voor meer variatie en spreiding van de recreatiedruk. De route moet nog worden aangelegd en opent pas deze zomer. Het is nog niet precies bekend wanneer de werkzaamheden kunnen worden afgerond. Op het kleischelpenpad kunnen recreanten van de polder genieten - in alle rust - want ze zijn te gast op andermans grond.

Wethouder Heleen Hooij van Teylingen is opgetogen over de openstelling van de Zweilanderpolder. “We zijn veel dank verschuldigd aan de grondeigenaren die het voor recreanten mogelijk maakt deze prachtige fietstocht te maken. Het is echt een wonderschone belevenis die ik iedereen kan aanraden. Het wachten is nu alleen nog op de opening.”

Nieuwe steiger aan Zijldijk

Voor de route door de Zweilanderpolder is een nieuwe steiger aangelegd aan de Zijldijk nabij het fietspad door de Boterhuispolder. Vanaf daar vaart straks een nieuw pontje (om de Kaagsociëteit) dat verbinding maakt met het nieuwe wandel- en fietspad (kleischelpen) door de Zweilanderpolder. Het pad leidt naar het pontje naar Kaageiland of de andere kant op richting Oud Ade. Het pad functioneert in twee richtingen. Het gebruiken van het bestaande pontje aan het einde van de Zijldijk bleek geen optie. Deze blijft daarom slechts functioneren om de Kaagsociëteit te voet te bezoeken.

Voor dit rondje rondom de Kaag was geld vanuit de Leidse Ommelanden beschikbaar. Doel is om op meer plekken, dichter in de buurt van het water te kunnen wandelen en fietsen. Om dit te realiseren werden gesprekken gevoerd met vele partijen met belangrijke belangen in de vorm van eigendom of zakelijke belangen. “Met hen werden de mogelijkheden in beeld gebracht en kansen benut,” aldus de gemeente.

Boterhuispolder

In 2018 al werd in de Boterhuispolder een nieuwe fietsroute, een boerenwandelpad en een 39 hectare groot weidevogelgebied gemaakt. De Zijldijk (voorheen een doodlopende weg) is daarmee een doorgaande wandel- en fietsroute geworden. 

Samenwerking Leidse Ommelanden

Het project Rondje Kaag is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden. Dit door gemeente Leiden getrokken programma richt zich op toename van recreatie in het groen, op het behoud van de biodiversiteit en op de ontwikkeling en het behoud van waardevolle en aantrekkelijke (agrarische) landschappen om daarmee het toeristische imago van de Leidse regio te versterken. De gemeente Teylingen heeft het project Rondje Kaag geleid en het project wordt door de grondeigenaren gerealiseerd en beheerd. De realisatie is mogelijk gemaakt door bijdragen van provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, gemeenten Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem en Teylingen.

Meer berichten