Logo deteylinger.nl
Politiek

Geen groen licht voor omgekeerd inzamelen afval

Teylingen • De gemeenteraad is niet akkoord gegaan met de keuze voor omgekeerd inzamelen waarbij het restafval door de inwoners wordt weggebracht.

Door Nico Kuyt

De fracties van VVD en PvdA dienden een motie in. Zij willen dat er eerst een nadere verkenning plaatsvindt van de technische mogelijkheden rond het afval. De fracties vonden dat er in de keuzenotitie nog onvoldoende keuzemogelijkheden werden voorgelegd om tot een beslissing te nemen. Dat B&W meent dat met andere inzamelvarianten dan omgekeerde inzameling de doelstelling zoals 75 procent gescheiden afval niet bereikt kunnen worden, vonden zij te kort door de bocht.

Volgens VVD en PvdA zijn er meer oplossingen voor afvalscheiding en vinden er bovendien de laatste tijd grote ontwikkelingen plaats. Het verbeteren van scheiding van afval op zich leidt overigens niet tot minder afval. Beide fracties verzochten B&W om voor 1 april 2017 aan de gemeenteraad een brede verkenning voor te leggen, waarin alle denkbare technische mogelijkheden en oplossingen aan bod komen om de doelstelling 75 procent beter afval scheiden te behalen. In deze notitie moeten zowel bronscheiding als nascheiding worden meegenomen, namelijk het scheiden achteraf. Ook het afval van bijvoorbeeld de bedrijven, verzorgingstehuizen, sportverenigingen en winkels en maatwerk voor gestapelde woningen. De gemeenteraad zal dan vervolgens keuzes maken over de varianten die voorgelegd worden aan de inwoners voor participatie. "Het omgekeerd inzamelen leidt niet altijd tot beter resultaat. Het is ook een belasting voor kleine huishoudens en ouderen", stelde Bob Keeven (VVD). "De keuzenotitie is beneden het niveau. Er wordt gegoocheld met cijfers. Ik pas mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas", voegde Joost van Doesburg (PvdA) toe. Uitgezonderd CDA en D66, werd de motie door de overige fracties gesteund.

Amendement

Een voorstel van aanpassing van CDA en D66 haalde het niet. De fracties konden wel instemmen met het omgekeerd inzamelen. Zij zagen het eerste jaar als een gewenningsjaar zonder een prijsprikkel en met het toepassen van het huidige tarief voor een kleine restafvalcontainer per huishouden. In het eerste jaar zal dan de raad een definitief besluit nemen over de invoering van een prijsprikkel. "Het omgekeerd inzamelen leidt daadwerkelijk tot betere scheiding", meende Bart van der Ploeg (D66), die diverse gemeenten in het land had onderzocht. "Geef B&W het vertrouwen om alle kritiek te verwerken in goed beleid. Als we het zo laten lopen is het een zwarte dag voor de duurzaamheid", zei Bert van Leeuwen (CDA). Echter, alleen de eigen fracties steunden het amendement en de keuzenotitie.

Meer berichten