Logo deteylinger.nl
Elsbeth Koek (PvdA) in een felle discussie met Peter Scholten (CDA). | Tekst en foto: Nico Kuyt
Elsbeth Koek (PvdA) in een felle discussie met Peter Scholten (CDA). | Tekst en foto: Nico Kuyt
Politiek

Begroting vlot door raad

Teylingen • Het is de gemeenteraad gelukt om de begroting voor 2017 vast te stellen. Er werd alleen een tekstcorrectie doorgevoerd. Daarna kon de raad unaniem instemmen met de cijfers voor het volgende jaar. Wel deed de gemeenteraad een aantal oproepen aan B&W om in 2017 uit te voeren.

Wethouder financiën Kees van Velzen noemde het een 'solide begroting'. De lasten voor de burger stijgen alleen met inflatie en vanaf 2018 laat het een zeer rooskleurig beeld zien. Er kwamen dan ook weinig voorstellen vanuit de raad voor een wijziging. Maar de fracties dienden wel veertien oproepen in aan B&W, de zogeheten moties. Zo wenste de VVD maatregelen voor het verminderen van de diefstal van fietsen bij de stations in Sassenheim en Voorhout. "De diefstal van fietsen rond de stations is onacceptabel. Misschien een koffiekar als sociale controle of een bewaakte fietsenstalling, de mogelijkheden moeten worden bezien", stelde Marlies Volten (VVD). Alleen Trilokaal stemde tegen.

Overlast vliegtuigen

CDA en D66 dienden een motie in om B&W aan te jagen om door overleg met Schiphol de overlast van het vliegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Er zijn hierover zorgen. "Ze vliegen regelmatig te laag", constateerde Peter Scholten (CDA). Volgens wethouder Arno van Kempen werden de problemen al met regelmaat aangekaart in de Omgevings Raad Schiphol, waar de regio en Schiphol met elkaar aan tafel zit, maar de gemeenteraad stemde unaniem om het nog een tandje op te voeren. "Er is vaak discussie over met name het aantal nachtvluchten. Schiphol probeert steeds aan de normen te tornen. Het moet nog eens met nadruk worden aangekaart", vond Fred Koot (D66).

Midden- en kleinbedrijf

De ChristenUnie riep op tot het verbeteren van het klimaat voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Teylingen scoort met plaats 51 van de 60 gemeenten in Zuid-Holland niet best op het gebied van de vriendelijkste gemeenten voor het MKB. Teylingen scoort met plaats 51 van de 60 gemeenten in Zuid-Holland niet best op het gebied van de vriendelijkste gemeenten voor het MKB. "Ik baal ook van deze score en we moeten er iets aan doen. Ik omarm daarom de motie", stelde wethouder Bas Brekelmans, waarna de gemeenteraad de oproep unaniem steunde.

Zorgen over zorg

Diverse oproepen werden gepleegd rond de zorg, zoals het starten van een proef met zogeheten omklapwoningen om uitzettingen te voorkomen. Daarbij blijven bewoners met een huurschuld in het eigen huis zitten en worden ondersteund. "Nog steeds zetten wij mensen met een huurschuld van 4.000 euro uit hun huis om die vervolgens op te vangen voor 80.000 euro", schilderde Elsbeth Koek (PvdA). Ook deze motie werd gedeeld door de voltallige raad. De jeugdzorg was een ander pijnpunt. "Er zijn wachtlijsten en bij de inkoop van de zorg. Alleen geld zal dat niet wegnemen. Een innovatieve manier van werken is nodig. Dat is tot nu toe niet geweest", gaf Sybrinne de Vries (CDA) aan, een mening die de meerderheid deelde.

Scheefwonen

Er volgden nog diverse moties die werden aangenomen, zoals het oproepen aan de partners Lisse en Hillegom om ook Fair Trade gemeente te worden (PvdA) en meer eigen regie geven bij een Persoons Gebonden Budget in de zorg (ChristenUnie en PvdA). Verworpen werden twee voorstellen rond duurzaamheid en de duurzaamheidsprijs (PvdA, Trilokaal en D66). Ook haalde het houden van een bijeenkomst voor het behoud van het bollenlandschap (PvdA) het niet, alsook het geld leidend laten zijn maar de behoefte aan zorg (PvdA, Trilokaal en CU) en onderzoek naar initiatieven rond Repair Café Teylingen en Kringloopwinkel Opnieuw in Voorhout (D66). Een motie die het ook niet haalde was het voorstel van de PvdA over het versneld aanpakken van scheefwonen, waarbij gezinnen die veel verdienen en toch in een gesubsidieerde sociale woning zitten en zo de doorstroom belemmeren.

Meer berichten