Logo deteylinger.nl
Politiek

Buurt presenteert alternatieven voor groenbehoud bij De Woezel

Warmond ♦ Tijdens de hoorzitting in de raadscommissie Ruimte over het bestemmingsplan dat de bouw van zes woningen mogelijk moet maken op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal 'De Woezel' op Schoonoord 23, hebben omwonenden opnieuw gepleit voor het sparen van het groen.

Door Nico Kuyt

Tegen het bouwplan zijn elf zienswijzen ingediend. Met het huidige plan gaat in hun ogen het grootste deel van het groene parkje verloren. Omwonenden hebben evenwel hun eigen plannen gemaakt om zoveel mogelijk daarvan te sparen. Zo lichtte Jan Mastenmaker, bewoner van Schoonoord, het door het merendeel van zijn buurtgenoten gewenste plan A toe. De woningen worden daarbij geconcentreerd in een appartementengebouw met 8 woningen op de plek van de huidige Woezel. Die zijn geschikt voor starters en ouderen en bevorderen zo de doorstroming in de woningmarkt. Het groen wordt daarmee behouden, waaronder de wandelroute langs het water, bomen en het autovrije plein.

Tweede alternatief

Als plan A het niet haalt, dan maar plan B, zo hield buurvrouw Monique de Wit de commissieleden voor. Door het naar het zuiden opschuiven en anders inrichten van de woningen gaat er wel meer groen verloren dan plan A, maar langs het water blijven het gras, bomen en het wandelpad bestaan. Voormalig raadslid Hans Goudsmit sprak namens een aantal bewoners uit de Endepoellaan. Ook hij pleitte voor het behoud van het groen. De wijk is versteend, kent een hoge parkeerdruk en weinig speelplekken en natuur. Het voorgestelde plan tast naar zijn mening de leefbaarheid aan en onderstreepte dat plan A de duidelijke voorkeur heeft in de buurt en niet de voorgestelde opzet van de ontwikkelaar.

Overlast

Van der Spek, een directe buur van het gebied, ziet de overlast voor hem alleen maar toenemen. Hij heeft nu al last van de parkeersituatie en hangjeugd. Zonlicht en parkeren zal slechter worden, zo schat hij in. "Bouw twee mooie huizen", zo uitte hij een advies. Mevrouw Vergeer was op har beurt fel tegen plan B. Het geeft voor haar minder zon. "Hou het groen en als het echt niet anders kan, dan plan A", gaf zij ook tegengas aan het huidige plan. De commissieleden nemen de inbreng mee voor een bespreking in hun afzonderlijke fracties en gaan daar een standpunt bepalen. Het bestemmingsplan wordt op 11 oktober verder besproken in raadscommissie Ruimte en daarna in de gemeenteraad van 27 oktober.

Meer berichten