Logo deteylinger.nl
Warmond

Positieve klanken op infoavond over plannen voor Liduina

Warmond ♦ Er klonk vorige week onder de bezoekers van de informatieavond veel waardering voor het plan om het oude gedeelte van Liduina om te vormen tot een Gastenhuis voor mensen met dementie. Maar ook de geplande woningbouw op het terrein erachter ontving lof, alhoewel ook een enkele kritische noot klonk.

Door Nico Kuyt

Met het Gastenhuis wordt Liduina weer teruggebracht in de oude staat. Aan de voor- en achterkant vallen de latere aanbouwen onder de slopershamer. De historische H-vorm blijft over. In elk van de vleugels komen circa 18 bewoners. Beide worden niet van elkaar afgesloten en het gebouw gaat ook niet op slot. Inpandig komt er een woning voor een zorgechtpaar. Aan de achterzijde is een terras, tuin en parkeerplaatsen voor het personeel. De (meubel)inrichting is in de stijl van de jaren '50 om de bewoners een gevoel van herkenning te geven. De huidige gebruikers gaan er medio 2017 uit. Het is de bedoeling dat de verbouwing snel start, want er moet nog wel wat aan worden verspijkerd, zo wist een medewerker van het Gastenhuis te melden. Onder de aanwezigen klonk er bijzonder weinig wanklank over het plan. Integendeel, woorden van vreugde werden uitgesproken dat het historische pand hersteld en behouden blijft. Ook dat er zo huisvesting geboden wordt aan deze groep ouderen kon de waardering wegdragen, want het wordt voor hen mager in Warmond.

Woningen

Grote belangstelling was er op de avond ook voor het plan van projectontwikkelaar Vorm voor 28 nieuwbouwwoningen op het braakliggende terrein en de later aangebouwde delen achter Liduina. In het recente verleden hebben eerdere plannen nogal wat commotie in de directe omgeving gezorgd. Het idee is nu om twee rijtjes huizen te realiseren in het verlengde van de H-vleugels van Liduina. Tussen de rijtjes komen tuinen en parkeerplaatsen. Daarnaast nog wat parkeerplekken in het nieuwe straatje tussen Liduina en het bouwplan. De woningen krijgen een terugliggende kap en sluiten zoveel mogelijk aan op de omgeving. Het worden eengezinswoningen, maar in het midden van de rij zijn twee huizen met boven- en benedenwoningen gepland. Die schuiven iets dieper het middengebied in. In tegenstelling tot het verleden klonken ook over dit plan positieve geluiden. Enkelen vonden het ronduit prachtig. Een enkele criticaster stoorde zich aan de uitstekende delen, volgens hem lag er met de gemeente een afspraak dat de gevels precies in lijn zouden komen met deze van Liduina. Ook klonk de suggestie om de huidige parkeerplaatsen haaks aan te leggen zodat de nu al knellende druk in de wijk vermindert. De aanleg is een zaak van de gemeente en niet van de ontwikkelaar. Het is overigens nog een prille schets.

De hele procedure van het opstellen van het bestemmingsplan tot de goedkeuring van de gemeenteraad moet nog worden doorlopen. Daar is 2017 nog wel voor nodig. Op z'n vroegst zou de bouw in 2018 kunnen aanvangen.

Meer berichten