Logo deteylinger.nl
Politiek

Worden schaatsen en bridgen basissporten?

Teylingen ♦ In januari verschijnt de nieuwe Sportnota. Om de gevoelens te polsen werd een Keuzenotitie door B&W de afgelopen raadscommissie Welzijn voorgelegd. En de fracties wensten het opheffen van het onderscheid tussen basissport en niet-basissport.

Door Nico Kuyt

Wordt een club aangemerkt als basissport dan krijgt het op enkele gebieden ondersteuning van de gemeente. Bij de vorige Sportnota ontstond er in de commissie een fikse discussie wat nu wel of niet onder de basissporten gerekend wordt. CDA-raadslid Peter Scholten hield een pleidooi om ook denksporten als bridge en schaken eronder te laten vallen, maar verwierf geen meerderheid. In de afgelopen commissie kwam Max van Alphen, de voorzitter van de bridgeclub Sassem Troef, vragen om zijn vereniging onder de basissporten te scharen en in te zetten op een multifunctioneel denksportcentrum. Teylingen vergrijsd en de denksporten kunnen ingezet worden in de strijd tegen onder andere eenzaamheid, depressie en dementie. Dat zal de zorgkosten voor de gemeente lager uit doen vallen. Hij vroeg om steun en ondersteuning van de gemeente bij een mogelijke totstandkoming van een denksportcentrum.

In de sportnota van 2012 worden als niet-basissport gerekend: denksporten, bridgen, biljarten, darten, dansen, vechtsporten, tafeltennis, squash, fitness, twirlen, indoortennis, indoorklimmen, bowlen, handboogschieten. Dat zijn de sporten die binnen worden beoefend. Van de buitensporten behoren tot de niet-basissporten: lopen, wandelen, fietsen, parachutespringen, duiken, hengelen, motorsport, autosport, klimsport, paardensport, hondensport, schaatsen en skeeleren, majorette, cricket, handboogschieten, jeu de boules, kanoën, roeien en golfen.

Opheffen

En de commissie meende inderdaad dat het onderscheid tussen basis en niet-basis niet goed heeft gewerkt. Het is te star voor nieuwe sporten en werkt tot ongelijkheid. Er moeten wel juiste criteria aan gehecht worden. Wethouder Bas Brekelmans zegde toe met een vertegenwoordiging van de fracties in gesprek te gaan. "Wij moeten een systeem bedenken hoe de kosten in de knip te houden. Het gaat om een bepaalde hoeveelheid geld dat te verdelen is, daar zit een risico in. Zo moet de contributie wel vergelijkbaar zijn met de andere gemeenten", besloot de wethouder, die ook aangaf het huidige verschil tussen buiten- en binnensport in de afweging mee te nemen.

De Keuzenotitie zelf gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad. Wat uit het gesprek komt met de vertegenwoordigers van de fracties, wordt daarna verwerkt in het definitieve stuk dat begin volgend jaar de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Meer berichten