Logo deteylinger.nl
Teylingen van A tot Z

Teylingen van A tot Z

rubriek • Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Om te ontspannen, om te sporten, om vrijwilligerswerk te doen of om op een andere manier een steentje bij te dragen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A tot Z'.

Stichting: Saidia helpt Sumve

Opgericht in: 2009. Maar al sinds 1997 zijn elk jaar mensen uit Sassenheim en omgeving in hun vakantie in Sumve Tanzania geweest. Het ziekenhuis werd met sluiting bedreigd en dat wilden zij voorkomen. Ze zijn gestart met het aanleggen van elektriciteit in het ziekenhuis door het vervangen van de gehele elektrische installatie en het plaatsen van twee nieuwe generatoren. Sinds 2007 zijn Dirk Vink en Tineke de Groot in Sumve als vrijwilliger permanent werkzaam geweest.

Aantal vrijwilligers: 7

Wie zijn we en wat doen we?

De stichting bestaat uit vijf bestuursleden en twee leden, Dirk Vink en Tineke de Groot, die de werkzaamheden in Tanzania organiseren. Zij hebben jaren lang in Tanzania gewerkt en het feitelijke werk, de renovatie van het ziekenhuis, verricht. Het is begonnen met het aanleggen van elektriciteit in het ziekenhuis, het uitbreiden en verbeteren van Sumve Hospital, het aanleggen van waterputten, (laten) opleiden van lokale mensen voor onderhoudswerkzaamheden, aanleren van projectmatig werken. Daarnaast zijn er de laatste jaren in het ziekenhuis een revalidatiecentrum, computertrainingscentrum, maternaty waiting home, kapel, toiletgebouw en een wasplaats gerealiseerd. Er zijn er ook vele kleine projecten gedaan in en rond het ziekenhuis. Tevens is er elektrische waterpomp geplaatst ter vervanging van de oude dieselpomp om schoon drinkwater op te pompen. Het grootste project was de nieuwbouw van een operatiegebouw, met twee operatiekamers en sterilisatieruimtes, dat in 2016 is voltooid.

Het bestuur in Nederland zoekt via sponsoren de financiële middelen voor deze werkzaamheden. Ook zijn er afgelopen jaren veel acties geweest om geld in te zamelen. Sinds juli 2016 zijn Vink en De Groot terug in Nederland. Stichting Saidia helpt Sumve stuurt nu vanuit Nederland kleine projecten aan die worden uitgevoerd door lokale mensen, die daarvoor zijn opgeleid.

Waarom is het zo'n fijne stichting?

Het mooie aan ons werk is dat we met elkaar werken aan een betere gezondheidszorg en daarmee aan een beter bestaan voor mensen in de derde wereld, die het minder hebben dan wij. De goede resultaten in Sumve zijn stimulerend om hier voor te werken. De stichting zorgt voor het geld; de projecten werden uitgevoerd door lokale mensen onder leiding van Dirk Vink. Door deze werkzaamheden heeft de lokale bevolking ook een inkomen. Het mes snijdt aan twee kanten: én er is werk én er is water én een betere gezondheidszorg. Wij zijn er als stichting trots op dat, op enkele kleine onkosten na, al het gedoneerde geld allemaal besteed wordt aan de projecten in Sumve. Elk jaar geven Vink en De Groot een presentatie over de voortgang van de projecten.

Wat is jullie ambitie?

De bedoeling is dat op termijn Sumve Hospital zo goed geoutilleerd is dat het zonder onze hulp verder kan, met lokaal opgeleide mensen. Het project waar we nu geld voor zoeken is het Ingangsgebouw (wachtruimte) van het ziekenhuis. Ook zijn er nog veel waterputten nodig. Wilt u ons steunen dan zie wij uw donatie graag tegemoet op NL69ABNA0609039717 of neem contact met ons op.

Meer informatie is te vinden op: www.saidiahelptsumve.nl of stuur een e-mail naar info@saidiahelptsumve.nl. Adres secretariaat: Kleiburg 15, 2171 DR Sassenheim, tel.0252-215847.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Ook uw vereniging ook in deze rubriek, en benieuwd hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

Meer berichten