| Foto: fbps/ Peter Schipper
| Foto: fbps/ Peter Schipper

Jacoba van Beierenfonds: voor en door Teylingers

Algemeen Jacoba van Beierenfonds

Teylingen • Het Jacoba van Beierenfonds viert deze week zijn eerste verjaardag. Het bestuur is ambitieus en wil meer inwoners bereiken, want zo wordt wonen in Teylingen nog beter en leuker.

Op het ongebruikte stuk grond in Sassenheim, tussen de flats aan de Kagervoorde en het Kagerplein, werd bijna anderhalf jaar geleden 't Kagerhofje aangelegd. Een buurttuin voor alle inwoners van de flats en iedereen die even wil rondwandelen. Dit voorjaar bloeiden de eerste bloemen, maar een tuin onderhouden gaat niet zomaar. Voor tuingereedschappen dienden de initiatiefnemers een aanvraag in bij het Jacoba van Beierenfonds. "Het is een voorbeeld van een project dat wij graag ondersteunen", zegt bestuurslid Antoinette Breedijk. "Het is een niet-commercieel initiatief, het is voor iedereen toegankelijk en het maakt Teylingen weer een stukje leefbaarder."

Laagdrempelig

Een buurttuin onderhouden, een gratis evenement voor het dorp organiseren of bij dat ene uitstapje nog net even iets extra's kunnen doen. Voor al deze initiatieven is geld nodig. Vanuit de overheid wordt steeds minder gefinancierd, dus wie een bijdrage voor dit soort projecten zoekt, komt steeds vaker uit bij een of meerdere fondsen. Veel projecten in Teylingen krijgen steun van bijvoorbeeld het Oranjefonds en Fonds1818. Toch merkten de grote fondsen een aantal jaar geleden dat ze de lokale inwoners moeilijk bereikten. En andersom liepen de aanvragers op hun beurt vaak vast door de afstand. Met dat probleem in het achterhoofd is in 2013 een overkoepelende organisatie opgericht: Stichting Lokale Fondsen. De doelstelling is om door lokale fondsen op te richten, de stap voor inwoners kleiner te maken om geld aan te vragen. Een lokaal fonds is nu eenmaal makkelijker te benaderen dan een instantie die ergens ver weg zit.

Voor de toenmalig wijkregisseur Bart van Konijnenburg was het hét initiatief waar hij op zat te wachten. Een lokaal, makkelijk te benaderen, fonds voor inwoners van Teylingen. Zo kan er voor gezorgd worden dat het fijn wonen is in de gemeente, omdat er budget is voor lokale projecten. "Ik ben samen met Bart en Antoinette aan de slag gegaan om het plan vorm te geven," vertelt Rob Batenburg. "We benaderden mensen in ons netwerk. Allemaal mensen die betrokken zijn bij Teylingen."

Aanvragen

Na anderhalf jaar voorbereiden, was de officiële start vorig jaar in september. Het fonds is vernoemd naar de kasteelvrouw van de bekende ruïne, Jacoba van Beieren. Een van de eerste cheques ging naar een initiatief voor de aanleg van een moestuin bij basisschool Het Landtgoed/de Waaier. Leerlingen verbouwen nu zelf groenten en met de kruiden uit de zintuigentuin van zorgcentrum Marienhaven maken ze heerlijke soep voor de bewoners van het Marienhaven. "Een mooi project, het brengt mensen bij elkaar", vindt Sophieke Klaver, lid van de raad van advies.

Op www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl kunnen verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk hun aanvragen indienen. Ook een groep van minimaal drie bewoners kan een donatie aanvragen. Het project moet gericht zijn op sport, cultuur, natuur, welzijn, educatie, economie of maatschappij. Daar mogen geen exploitatiekosten bij zitten, benadrukt Batenburg. ""Onze bijdrage is niet bedoeld voor het dekken van het tekort in de exploitatie van de vereniging. De bijdrage kan aangevraagd worden voor niet reguliere activiteiten. Zo heeft basketbalvereniging Forwodians dit voorjaar een clinic georganiseerd voor de basisschooljeugd. Ze wilden hen kennis laten maken met rolstoelbasketbal. Daarvoor huurden ze - met een bijdrage uit het fonds- de rolstoelen." 

Dit jaar zijn tot nu toe 18 aanvragen gehonoreerd, in 2015 waren dat er zeven. De meeste verzoeken zijn voor een donatie tot 1.500 euro, legt voorzitter Wim Ouwehand uit. "Wij kunnen dat uit eigen middelen betalen, maar dan moet wel aan de voorwaarden voldaan worden. Belangrijk is dat de aanvraag is voor een project binnen de gemeentegrenzen van Teylingen."

Crowdfunding

Daarnaast kan er ook een aanvraag tot 10.000 euro worden ingediend. Daarvoor moet de initiatiefnemer wel een tegenprestatie doen: een crowdfundingsactie. Ondersteund door het fonds wordt een pagina aangemaakt op voorjebuurt.nl. Via deze digitale collectebus moet zoveel mogelijk geld opgehaald worden. Lukt dat, dan voegt het Jacoba van Beierenfonds een flinke bijdrage toe. De organisatie van de Oranje Proms in Voorhout beet het spits af en met succes. Ruim 10.000 euro haalden ze binnen, waardoor er op vrijdag 16 september een spectaculaire show neergezet kan worden. "Het laat zien dat er draagvlak is," zegt secretaris Rogier Hoeijmans. "Dat is eigenlijk voor alle aanvragen, ook onder 1.500 euro, belangrijk bij de beoordeling", aldus Batenburg. "'We verwachten van mensen ook een eigen bijdrage, vooral in de vorm van inzet." Achterover leunen is dus niet de bedoeling. Bij jongerencentrum Ex-Voto weten ze er alles van. Zij zijn pas gestart met een crowdfunding voor een oktobermaand vol feesten.

Voor de aanvragen boven de 10.000 euro verwijst en begeleidt het Jacoba van Beierenfonds door naar de regionale fondsen. Mede dankzij die bijdrages kon het Lohman-orgel in de Protestantse kerk in Warmond in ere hersteld worden.

Fondsenwerving

Met al die aanvragen, moet er ook geld in kas van het Jacoba van Beierenfonds zitten om daadwerkelijk te doneren. De gemeente Teylingen geeft voor drie jaar een startdonatie van 20.000 euro per jaar. Fonds1818 schonk een startbijdrage. Het komende jaar ligt de focus ook op de fondsenwerving. Een taak die Mary van der Putten op zich gaat nemen. Mensen kunnen vrienden worden en zo een eenmalige bijdrage schenken. Ook bedrijven kunnen een bedrag doneren. Op de website worden ze vermeld. Omdat het Jacoba van Beierenfonds is aangewezen als ANBI, zijn de giften vrijgesteld van belasting. Bovendien past het in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Batenburg: "Bedrijven worden door veel mensen benaderd. Bij dit fonds is het een voordeel dat je niet hoeft te kiezen. Je schenkt een bedrag en daarvan weet je zeker dat het goed besteed wordt in Teylingen". Ook legaten kunnen geschonken worden.

Een tweede wens van het bestuur is dat het fonds meer bekendheid krijgt in de gemeente. Ouwehand: "Het lokale fonds van Texel is bijvoorbeeld al helemaal geworteld in de samenleving. Veel mensen kennen het en het komt vaak ter sprake. Dat is ook ons ideaalbeeld." Het bestuur ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet."We zijn nog maar kort bezig en moeten eerst wat laten zien. Het balletje moet gaan rollen. Er zijn veel goede ideeën. We hopen dat die mensen een aanvraag doen en daarnaast ook dat inwoners en bedrijven doneren. Zo kunnen we er voor iedereen zijn."

Vanaf woensdag 14 september publiceert het Jacoba van Beierenfonds iedere maand een column in De Teylinger. Daarin leest u alles over het aanvragen en doen van donaties. Ook wordt u op de hoogte gehouden over wat er met de donaties in Teylingen is gerealiseerd.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant