De Oranje Proms, in 2016 mede dankzij het Jacoba van Beierenfonds Teylingen en crowdfunding gerealiseerd. | Foto: pr.
De Oranje Proms, in 2016 mede dankzij het Jacoba van Beierenfonds Teylingen en crowdfunding gerealiseerd. | Foto: pr.

Een nieuw jaar: nieuwe rondes, nieuwe kansen!

Algemeen Jacoba van Beierenfonds

Teylingen • Een trackingsysteem voor stichting Zeilvaart Warmond, vervanging van de voederruif op kinderboerderij de Klaprooshof in Voorhout, een cultureel straatfestival door toneelvereniging Pankras, duurzame renovatie van het clubhuis van IJsclub Sassenheim en een jubileumboek over de wereldberoemde Teylingse pretband Kleintje Pils. Het is een kleine greep uit de diverse projecten en initiatieven, die het afgelopen jaar mede door een bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen zijn gerealiseerd. Allemaal mooie initiatieven voor en door Teylingers.

Voorwaarden toekenning

Ook in 2017 hoopt het Jacoba van Beierenfonds weer veel projecten binnen onze gemeente te mogen ondersteunen. Hiervoor kent het Fonds vier toekenningrondes, waarin het bestuur besluit, welke ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Dit jaar zijn die rondes op 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 december. Wilt u als inwoner, stichting of vereniging in aanmerking komen voor een bijdrage aan een gepland evenement of initiatief, dan is het dus zaak op tijd een aanvraag in te dienen bij het Fonds.

Om te worden gehonoreerd, moet de aanvraag wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvrager moet woonachtig of actief zijn in de gemeente Teylingen en het project is zonder winstoogmerk of commercieel doel en heeft draagvlak in de Teylingse samenleving. Bovendien moet het initiatief gericht zijn op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, economie en/of de maatschappij. En uiteraard zijn de aanvragers zelf ook bereid om in tijd, geld en/of expertise bij te dragen aan het welslagen van het project. Zoals bij een aanvraag van meer dan € 1.500,-. Voor dergelijke projecten stelt het Fonds verplicht, een deel van het beoogde bedrag via crowdfunding binnen te halen. Hiervoor wordt dan wel een platform beschikbaar gesteld. Een compleet overzicht van alle voorwaarden en de aanvraagprocedure zijn terug te vinden op de website van het Jacoba van Beierenfonds.

Aanmelden

Heeft u in 2017 ook een idee of project dat wonen in Teylingen leuker maakt, het verenigingsleven een impuls geeft of de leefomgeving verbetert? En zoekt u daarvoor nog een steuntje in de rug? Wellicht kan het Jacoba van Beierenfonds helpen met haar kennis, netwerk of financiële middelen. Dan maken we er met z'n allen een mooi Teylings jaar van!

Het Jacoba van Beierenfonds schrijft iedere maand over hun recente en toekomstige projecten. Ze geven informatie over hoe stichtingen en verenigingen een donatie kunnen aanvragen en informeren lezers hoe ze geld aan het fonds kunnen schenken. Meer op www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant