Jacoba van Beierenfonds Teylingen ondersteunt uw plan. | Foto: pr.
Jacoba van Beierenfonds Teylingen ondersteunt uw plan. | Foto: pr. Foto: pr.

U heeft een geweldig plan. En dan?

Algemeen Jacoba van Beierenfonds

Stel, u hebt als actief en maatschappelijk betrokken inwoner van de gemeente Teylingen een goed idee om de samenleving van Teylingen nog mooier, leuker of beter te maken. Bijvoorbeeld door de aanleg van een buurttuin, sport- of speelveld in de wijk. Het organiseren van een speurtocht voor alle kinderen uit het dorp of een ander evenement, dat bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente. En voor het verwezenlijken van dat plan heeft u geld nodig. U kunt dan voor financiële ondersteuning terecht bij het Jacoba van Beierenfonds Teylingen. Zo'n burgerinitiatief moet dan wel aan verschillende voorwaarden voldoen, om voor toekenning in aanmerking te komen.

Breed draagvlak

Zo moet het project altijd voor en door inwoners van Teylingen zijn. Wat betekent, dat de aanvragers ingezetenen van de gemeente Teylingen zijn en het plan een breed draagvlak heeft onder de inwoners van de gemeente. Het draagt echt bij aan de vernieuwing en versterking van de kwaliteit van samenleven in onze gemeente en is gericht op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, economie of de maatschappij. Ook is belangrijk, dat de aanvraag wordt ingediend door een partij zonder winstoogmerk of commerciële doeleinden.

Concreet en realiseerbaar

Het plan is concreet, heeft een heldere begroting en er is een duidelijk begin en eind aan het initiatief. Tijdens de aanvraag bevindt het zich bovendien in de voorbereidingsfase of is het nog niet gestart. Het initiatief moet binnen een redelijk termijn realiseerbaar zijn. Waarbij u als aanvrager uiteraard ook zelf bereid bent om tijd, geld en/of expertise bij te dragen voor het welslagen van uw project. Ook de hoogte van het aangevraagde bedrag is bepalend of en hoe het Jacoba van Beierenfonds uw initiatief steunt. Crowdfunding kan bijvoorbeeld een verplicht onderdeel van de toekenning zijn. Informatie hierover vindt u op onze website.

Voldoet uw aanvraag uiteindelijk aan alle voorwaarden en is een financiële bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen toegekend? Dan spreekt het voor zich, dat u het Fonds vermeldt in uw communicatie rond en over uw project.

Uiteraard kunnen niet alleen burgers, maar ook stichtingen en verenigingen voor ondersteuning van projecten bij het Jacoba van Beierenfonds Teylingen terecht. Zowel voor een financiële bijdrage als voor advisering en hulp vanuit ons netwerk. Zolang het initiatief maar ten gunste is van een breder publiek dan uitsluitend de eigen leden en voldoet aan alle overige voorwaarden voor toekenning.

Alles voor een beter, leuker en mooier Teylingen!

Het Jacoba van Beierenfonds schrijft iedere maand over hun recente en toekomstige projecten. Ze geven informatie over hoe stichtingen en verenigingen een donatie kunnen aanvragen en informeren lezers hoe ze geld aan het fonds kunnen schenken. www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant