Logo deteylinger.nl
Foto: Gert Jan Onderwater
Regio

Psychiatrische Eerste hulp vangt 40 cliënten op in eerste twee maanden

Regio • De Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) voor mensen met verward gedrag en een acute hulpvraag heeft in de eerste twee maanden 40 unieke cliënten opgevangen.

Deze mensen belanden niet langer op het politiebureau, maar worden op de PEH opgevangen, onderzocht en zo nodig doorverwezen. De PEH was vanaf 16 juni al geopend voor de regio Leiden en Duin & Bollenstreek, het noordelijk deel van Hollands Midden. De spoedopvang is 24/7 geopend en is ingericht bij de locatie van GGZ Rivierduinen aan de Sandifortdreef in Leiden.

Ernstig verward

Tussen 16 juni en 9 augustus heeft het team van de PEH ongeveer 40 unieke cliënten opgevangen, sommige meer dan éénmaal. Het gaat hier om jongeren en volwassenen die door een ernstige zorgmelding in beeld komen. Dat kan zijn vanwege ernstig verward gedrag thuis of ergens anders. Het gaat daarbij om mensen die direct zorg of ondersteuning nodig hebben. Het zorgteam van GGZ Rivierduinen brengt gedurende het verblijf van maximaal zo'n 6 uur de aard en de urgentie van de hulpvraag in kaart. Na beoordeling wordt de betrokkene, indien nodig, aangemeld voor gepaste hulp.

Samenwerking politie

Wouter Teer, directeur behandelzaken van GGZ Rivierduinen: "De start van de PEH is prima verlopen, ondanks de geringe bezetting in verband met de zomermaanden. Door te oefenen in de praktijk, konden we procedures en afspraken waar nodig aanscherpen. Dankzij de gefaseerde opening konden we dit met voldoende aandacht en zorgvuldigheid doen. We hebben wekelijks met de politie geëvalueerd. De samenwerking met de politie verliep prima en er ontstond meer bekendheid met elkaars werkwijze. We hebben deze afgelopen periode gemerkt dat gebruik van drugs en alcohol steeds vaker de basis is voor (kortstondig) verward gedrag."

Vooralsnog verzorgt de politie het vervoer naar de locatie. Vervoer vanaf de locatie geschiedt op eigen gelegenheid. Met familie of met een taxibedrijf dat daarvoor speciaal door de gemeenten is gecontracteerd. De organisatie van gepast vervoer van en naar de locatie wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Meer berichten