Logo deteylinger.nl
De Zijldijk ter hoogte van het fiets- en voetgangerspontje naar de Merenwijk. | Foto: C. v.d. Laan
De Zijldijk ter hoogte van het fiets- en voetgangerspontje naar de Merenwijk. | Foto: C. v.d. Laan
Warmond

Aanpak Zijldijk uitgesteld naar volgend jaar

De aanpassingen aan de Zijldijk om deze voor de komende decennia op veilig peil te brengen, zullen niet dit jaar  starten, zoals de planning was, maar pas begin 2018. Dat heeft het hoogheemraadschap van Rijnland bekend gemaakt.

Door: Nico Kuyt

Het hoogheemraadschap, de provincie en de gemeenten Leiderdorp en Teylingen werken samen aan de noodzakelijke dijkverbetering in de Boterhuispolder. Afgelopen mei zijn de definitieve ontwerpen gepresenteerd. Het dijklichaam krijgt een versteviging om de komende decennia het water te kunnen weren. Maar in tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de uitvoering van het project later starten dan oorspronkelijk was gepland. De gemeenten, provincie en hoogheemraadschap gaan gezamenlijk een aannemer selecteren en daardoor is de aanbestedingstermijn wat langer.

Het hoogheemraadschap verwacht dat de uitvoering in het eerste kwartaal van 2018 kan aanvangen. Met de aannemer wordt afgesproken dat rekening gehouden wordt met het vaarseizoen tijdens de werkzaamheden.

Zodra de aannemer is geselecteerd houdt het hoogheemraadschap een informatiebijeenkomst voor de omwonenden.

Meer berichten