Lintjesregen 2018: Zes koninklijke onderscheidingen in Teylingen [foto] | De Teylinger
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deteylinger.nl
De vijf gedecoreerden, Nel Berg – van Kampen, Els Alewijnse – de Groot, Hans van Rooijen, Ton Oostdam en Willem Vogels, heffen het glas met burgemeester Carla Breuer. Rob de Graaff kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. | Foto: MV
De vijf gedecoreerden, Nel Berg – van Kampen, Els Alewijnse – de Groot, Hans van Rooijen, Ton Oostdam en Willem Vogels, heffen het glas met burgemeester Carla Breuer. Rob de Graaff kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. | Foto: MV
foto Teylingen

Lintjesregen 2018: Zes koninklijke onderscheidingen in Teylingen

Teylingen • Zes inwoners van Teylingen hebben vanmorgen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Het om twee inwoners van Sassenheim, drie uit Voorhout en een inwoner uit Warmond.

Els Alewijnse –de Groot

Els Alewijnse (73) uit Sassenheim is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Alewijnse is al bijna 20 jaar maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk Nederland. Zij heeft daarmee vele vluchtelingen geholpen bij het integreren in onze samenleving. Op het moment dat een vluchteling een woning toegewezen krijgt helpt zij deze met allerlei praktische zaken m.b.t. de inrichting van de woning, administratieve zaken zoals inschrijvingen en verzekeringen, het wegwijs maken in de gemeente etc. Ook organiseert zij diverse activiteiten voor vluchtelingen zoals een sinterklaasfeest en het gezamenlijk kijken naar voetbalwedstrijden.

Van 2002 tot 2011 was zij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Sassenheim, waar zij het ambt van ouderling vervulde en daarmee deel uitmaakte van de kerkenraad. Zij speelde ook een prominente rol bij een bezoek vanuit de Presbyteriaanse Victory Church uit Ghana aan Nederland. Tenslotte was zij in 1972 actief betrokken bij de oprichting van de Volksuniversiteit in Voorhout, en was zij enige tijd secretaresse van het bestuur, en was zij van 1980 tot 1990 secretaris van de (toen nog) ARP, en later het CDA in Voorhout.

Rob de Graaff (79)

Ook Rob de Graaff (79) uit Sassenheim is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1978 vrijwilliger bij Korfbalvereniging TOP in Sassenheim, waar hij zich o.a. bezighield met het coördineren van het ophalen van het oud papier, het verzorgen van de rijschema's voor de jeugdteams, het verzorgen van de ledenlijsten en het clubblad van de vereniging en het verrichten van onderhouds- en schoonmaakklussen op het sportcomplex. Van 1982 tot 1994 was hij voorzitter van de vereniging. Onder zijn leiding werd de uitbreiding van het toenmalige clubhuis gerealiseerd en groeiden de verschillende commissies waaruit de vereniging bestond uit tot zelfsturende teams. De kroon op zijn werk was het op de kaart zetten van de vereniging bij de gemeente en het vrijmaken van de weg naar het nieuwe onderkomen van de vereniging, waar zij sinds 1997 gehuisvest is. Naast korfbal biedt TOP ook tennisfaciliteiten, op de kunstgras velden, op de momenten dat er geen korfbal wordt gespeeld. De heer De Graaff in 1997 na verhuizing naar de nieuwe locatie de tenniscommissie opgezet en vorm gegeven. Tenslotte is de heer De Graaff bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren van de Sassemerhof, waar hij sinds 2002 woont.

Hans van Rooijen (74)

Hans van Rooijen (74) uit Warmond is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Rooijen heeft zich een heel leven lang ingezet voor de Nederlandse studentensport. Vanuit zijn functie als directeur van het Universitair Sportcentrum Leiden was hij reeds vanaf 1985 betrokken bij Studentensport Nederland. Na zijn pensionering in 2002 heeft hij als vrijwilliger het bestuur van Studentensport Nederland, dat bestaat uit studenten, ondersteund.

Van Rooijen fungeerde als de continue factor tussen de steeds wisselende bestuursleden en was tevens de kartrekker bij de organisatie van steeds terugkerende evenementen, zoals de vijfjaarlijkse lustra. Daarnaast heeft hij gedurende een twintigtal jaren Nederlandse studentendelegaties naar Universiades (Olympische spelen voor studenten) begeleid als Chef de Mission.

Ook in de voorbereiding speelde hij een grote rol onder andere door het onderhouden van de contacten met de sportbonden en NOC*NSF. Tijdens de evenementen had hij oog voor alle disciplines, zoals sporters, coaches, vrijwilligers, waardoor hij van de Nederlandse club individuele sporters in verschillende disciplines altijd een team wist te maken, waardoor de Nederlandse delegatie zich altijd kenmerkte als een eenheid. In veel gevallen leidde deelname aan Universiades in een later stadium naar Olympische medailles voor de betreffende studenten.

Nel Berg – van Kampen 

De Voorhoutse Nel Berg (66) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Berg is sinds 1986 vrijwilliger bij de Parochie Sint Maarten, locatie Sint Bartholomeus in Voorhout. Zij is onder andere secretaris van het Parochiekoor, en coördineert de invulling van het gelegenheidskoor van de kerk. Ook is zij actief voor het seniorenkoor Golden Harvest en is zij betrokken bij vele andere activiteiten binnen de parochie zoals de jaarlijkse kerstmarkt, en is zij lid van de redactieraad van het parochieblad Zevenblad.

Al meer dan 30 jaar is mevrouw Berg vrijwilliger bij de Oranjevereniging Voorhout waar zij altijd bereid is hand- en spandiensten te verrichten, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag en de jaarlijkse kermisweek in Voorhout.

Willem Vogels

Willem Vogels (63) uit Voorhout zet zich al bijna 20 jaar in voor jeugd en jongeren in Voorhout, onder andere als bestuurslid van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout. Met tomeloze energie bedenkt hij activiteiten, ontwerpt formules, ontwikkelt het concept, zorgt dat de voorzieningen er komen en zorgt dan ook zelf voor de ondersteuning. Hij was ook nauw betrokken bij het nieuwe jongerencentrum aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout. Hij heeft daar op eigen wijze de coördinatie op zich genomen om verschillende belanghebbenden bij elkaar te krijgen en het jongerencentrum vorm te geven.

Vogels is medeoprichter van en drijvende kracht achter kinderkookclub In Den Voorhoutsche Pot. Wekelijks volgen ongeveer 25 kinderen onder zijn leiding kooklessen, waarbij zij ook worden voorgelicht over zaken als hygiëne en gezond voedsel. Hij was de eerste in Nederland die op een dergelijke professionele wijze een kinderkookclub is gestart.

Daarnaast is de heer Vogels al bijna 20 jaar coördinator voor de collecten voor Jantje Beton, is hij kok bij Carnavalsvereniging De Kaninefaaten in Noordwijkerhout, en bij Stichting Utopia Weeshuis in Leiden, en was hij enkele jaren kok bij Villa Pardoes. Vogels is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ton Oostdam (59)

Sinds 1995 is Ton Oostdam (59) uit Voorhout is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Oostdam lid van het bestuur van de Parochie St. Maarten, locatie St. Bartholomeus in Voorhout, waar hij momenteel voorzitter van de bestuurscommissie Beheer is. In deze rol heeft hij onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan de restauratie enkele jaren geleden van de aloude Bartholomeuskerk. Ook is hij actief in het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling en is hij lid van de activiteitencommissie.

Sinds 1989 is de heer Oostdam penningmeester van de Stichting Collectieve Verzekeringen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, en de Stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij onder andere de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide stichtingen houden zich bezig met het verzorgen van goede en goedkope verzekeringen voor medewerkers en gepensioneerden van de ministeries. Ook is Oostdam penningmeester van de Historische Kring Voorhout en was hij bestuurslid van de IJsclub in Voorhout.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>