Druk op sociale huurmarkt in Holland Rijnland neemt verder toe | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: pr

Druk op sociale huurmarkt in Holland Rijnland neemt verder toe

Regio • De jaarlijkse rapportage Woonruimteverdeling Holland Rijnland schetst een somber beeld. Ook voor sociale huurwoningen is de woningmarkt krapper geworden. De gemiddelde wachttijd in Teylingen was in 2018 7,1 jaar voor woningen van Stek. Dat was 4,6 jaar in 2017. Bij WST Vooruitgang duurt het ook iets langer: 6,4 jaar wachttijd in 2018, tegenover 6,2 jaar in 2017. De zoektijden zijn ook toegenomen.

Holland Rijnland Wonen is de vereniging van 17 woningcorporaties in Holland Rijnland, het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland; van de Bollenstreek tot en met Alphen aan den Rijn. Ook Teylingen, met woonstichtingen Stek en Vooruitgang, maakt onderdeel uit van Holland Rijnland.

Het aanbod aan gepubliceerde woningen neemt nauwelijks toe. Dat geldt wel voor het aantal woning-zoekenden en daarbinnen de groep van actief woningzoekenden. In Hillegom, Leiderdorp en Oegstgeest is het gemiddeld aantal reacties de afgelopen twee jaar min of meer gelijk gebleven. In Teylingen is het gemiddeld aantal reacties op een woning gestegen van 90 (2017) naar 123 (2018).

In eigen gemeente

De meeste woningzoekenden uit Alphen slagen ook in de eigen gemeente. Ook inwoners van Katwijk en Noordwijkerhout slagen relatief vaak in eigen gemeente. Relatief laag zijn de percentages van Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Teylingen (42 procent), Voorschoten en Zoeterwoude. Inwoners van Oegstgeest slagen in eerder Leiden en Teylingen dan in hun eigen gemeente.

Regionaal

Er staan nu in Holland Rijnland meer dan 100.000 mensen als woningzoekenden ingeschreven, die gemiddeld 6,9 jaar op een woning moeten wachten. Tegelijk nam het aantal beschikbaar komende woningen af naar 3.488. De landelijk gesignaleerde kloof tussen sociale huur en koop wordt ook hier zichtbaar.

Relatief goed nieuws is dat de betaalbare voorraad van de woningcorporaties iets is toegenomen. Een groter deel van de vrijkomende woningen is betaalbaar voor de laagste inkomens. De woningcorporaties concluderen dat de bouw van extra sociale huurwoningen broodnodig is om het groeiende probleem op te lossen.

Verhuur aan urgenten en bijzondere doelgroepen maakt in Holland Rijnland met 13 procent een beperkt deel uit van het totaal aantal verhuringen. Lokale beleidsruimte en nieuwbouwregels, meestal toegepast om voorrang te geven aan woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten, maken 10 procent uit van de verhuringen. Dit betekent dat 77 procent van de woningen is toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijftijd.

Starters

De toegenomen wachttijden gelden voor alle categorieën woningzoekenden, van starters tot ouderen. Wel blijft het beeld dat starters achteraan de rij moeten aansluiten, hoewel ze het meest actief zijn als woningzoekende. Een toenemend deel van de druk in Holland Rijnland wordt veroorzaakt door mensen uit de regio's Amsterdam of Haaglanden. In de Amsterdamse regio is de wachttijd veel langer dan in Holland Rijnland.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>