Logo deteylinger.nl
Molenstraat 33-35 is één van de panden op de lijst. | Foto: Google Maps
Molenstraat 33-35 is één van de panden op de lijst. | Foto: Google Maps (Foto: )

Bestemmingsplan voor behoud van beeldbepalende objecten

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad de 'Erfgoedverordening Teylingen 2018' vastgesteld. Nu wordt een vervolgstap gemaakt door een voorontwerpbestemmingsplan 'Beeldbepalende objecten, Teylingen', ter inzage te leggen.

De meest beeldbepalende objecten bestaan uit gebouwen, maar ook hekwerken en een waterpartij maken deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan.Om bescherming te bieden aan het behoud van deze objecten is een voorontwerpbestemmingsplan 'Beeldbepalende objecten, Teylingen' opgesteld. De regeling van het voorontwerpbestemmingsplan heeft als doel dat de opgenomen objecten niet zonder meer gesloopt kunnen worden. Bij aanvragen om sloopvergunning moet inzicht gegeven worden over het nieuw te bouwen plan. De erfgoedcommissie beoordeelt dan of de bestaande (karakteristieke) waarden voldoende terug komen in het nieuwe plan. Bij vergunningsplichtige bouwactiviteiten (aan de buitenzijde van het pand) wordt het plan getoetst door de erfgoedcommissie. Bouwactiviteiten waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd worden door dit bestemmingsplan niet beperkt. Vergunningsvrij bouwen blijft dus mogelijk.

In de Gemeenteberichten die in De Teylinger van 18 september staan en op de website van de gemeente Teylingen staan de locaties van de objecten genoemd. Alle eigenaren van de objecten worden per brief geïnformeerd. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 september ter inzage. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden zes weken lang een inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders. Voor belanghebbenden en geïnteresseerden is er op dinsdag 24 september van 19.00 tot 21.00 een inloopavond in het bestuurscentrum in Voorhout.

Meer berichten