"Niet alleen burgemeester, maar ook moeder en buurtgenoot" | De Teylinger
Logo deteylinger.nl

"Niet alleen burgemeester, maar ook moeder en buurtgenoot"

Foto:

Vijf jaar is Carla Breuer inmiddels burgemeester van Teylingen. Een goed moment om terug en (een beetje) vooruit te kijken. "Als ik op Twitter iets over de afgelopen jaren zou schrijven, zou ik er een smiley bij zetten."

Door Esdor van Elten

Vijf jaar burgemeester van Teylingen alweer. Vind u het nog een beetje leuk?
Zeker! De tijd is omgevlogen. Ik kijk tevreden en ook wel trots terug op de afgelopen vijf jaar. Niet zozeer trots op mezelf, maar wel op deze gemeente en de mensen die zoveel goede dingen ondernemen. Er zit zoveel kracht in onze dorpen en ik zie het als één van mijn belangrijkste taken om die kracht vorm en richting te geven. Als burgemeester ben je in de eerste plaats een katalysator. Ik moet zorgen dat het motortje loopt. Door mensen samen te brengen, te stimuleren en te verbinden. Daarom ben ik ook zo graag aanwezig bij allerlei Teylingse gebeurtenissen, van het bezoeken van bruidsparen tot bedrijfsjubilea, en van evenementen tot tentoonstellingen. Dat zijn zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners en daar ben ik dan graag bij. Slechts enkele mooie voorbeelden van de kracht van Teylingen zijn de redders van de Brandweer, de vrijwilligers van de Oranjevereniging, de (innovatieve) ondernemers, muziekverenigingen.

U ziet uzelf vooral als verbinder?
Het gaat niet alleen om verbinden, maar ook om het in goede banen leiden van zaken. Zeker als er zaken zijn waarbij de gemoederen op kunnen lopen, zoals bij de APV wijziging van Koudenhoorn, is dat heel belangrijk. Je neemt een beslissing waar veel mensen betrokken bij zijn. Dan is het mijn taak om als een soort crisismanager de goede stappen te zetten en het proces te bewaken. Daarnaast heb je als burgemeester natuurlijk ook je eigen takenportefeuille.

Wat beschouwt u als uw speerpunten binnen die portefeuille?
Dat verschilt gedurende de omstandigheden, maar ik denk dat drie punten voor mij de afgelopen jaren erg belangrijk zijn geweest. Ten eerste, Teylingen meer op de kaart zetten. Ten tweede de HLT samenwerking met Lisse en Hillegom en ten derde de veiligheid.

Om met dat eerste te beginnen: staat Teylingen na 13 jaar echt op de kaart?
Ik denk dat dat eigenlijk nog wel beter kan. In het land zie je dat Teylingen als gemeentenaam nog steeds niet heel bekend is. Dat heeft deels een positieve reden: de drie dorpen op zichzelf zijn stuk voor stuk een sterk merk.

Er is nog geen Teylingse eenheid?
Moet dat? Het laatste wat ik zou willen is dat de drie dorpen die samen Teylingen vormen een uniforme eenheid zouden moeten zijn. Er zijn verschillen en die mogen er ook zijn. Sterker nog, juist in die verschillen zit vaak de kracht. De eigenheid is wat de kern tot een gemeenschap maakt. Ik wil dus vooral juist de kracht van het eigen verenigingsleven in de verschillende kernen stimuleren. Binnen de gemeentegrenzen is die verscheidenheid dus een kracht. Daarbuiten mogen we Teylingen als gemeentenaam nog wel beter promoten. Door bijvoorbeeld actiever te worden in de landelijke vakbladen en op social media. We kunnen ook het logo van Teylingen bekender maken.

Wat wilt u dan voor het voetlicht brengen?
Ik wil laten zien dat we een moderne en innovatieve gemeente zijn. Dat doen we deels al door bijvoorbeeld de promoties van Johnny en Lou. We maken bewust gebruik van moderne middelen als Facebook, Twitter en Instagram. We gebruiken die media ook om weer te communiceren met onze inwoners. Via Whatsapp bijvoorbeeld. Of ons Digipanel. Daardoor raken mensen betrokken. We hebben de cursus Politiek Actief en het project Gast in de raad. Uit die activiteiten komen ook weer nieuwe raadsleden voort. Waar ik ook graag de nadruk op wil leggen is dat we een transparante gemeente zijn. Met een duidelijke begroting en transparante processen. Dat geldt ook voor mijn eigen functioneren. Ik gebruik bijvoorbeeld graag Twitter om te laten zien wat ik doe. En de inwoners kunnen zo ook gemakkelijk contact met mij maken. En tenslotte laat ik ook graag de creativiteit die we hier hebben.

Misschien moet u Lisse en Hillegom er meteen maar bij promoten?
Dat zijn ook prachtige gemeentes! Maar nee, het is geen Teylingen en één gemeente worden is niet het uitgangspunt van HLTsamen. Want ik vermoed dat je daar op doelt. De ambtelijke fusie is bedoeld zoals de naam het uitdrukt: samenwerken. En daar voor de drie gemeentes het optimale uithalen.

En is dat een beetje gelukt?
Toen we met HLTsamen begonnen waren er een aantal belangrijke doelen waarbij we ook wilden dat de mensen er in negatieve zin niks van merken. Dat was een behoorlijke uitdaging, niet in het minst omdat we natuurlijk drie kritische colleges en gemeenteraden hebben die het allemaal nauwlettend in de gaten houden. En voor een gemeentelijke organisatie die zo ontstaat is het ook wennen om drie verschillende gemeentes te bedienen. Dit jaar verschijnt de tussenevaluatie, dus dan moet blijken in hoeverre we daar in geslaagd zijn. Ik kan daar zelf nu niet op vooruit lopen.

Veiligheid is misschien wel uw belangrijkste taak...
Veiligheid is wat mensen bezighoudt. Inwoners willen in het donker veilig over straat en overdag veilig kunnen oversteken. Dat zijn de zichtbare elementen. Maar inwoners en ondernemers moeten er ook zeker van kunnen zijn dat er ondergronds niet allerlei onguurs speelt. Met het plan dat we eind dit jaar gaan presenteren hopen we een grote slag te maken als het gaat om integraal veiligheidsbeleid en ondermijning. De kracht van dat plan komt ook weer voort uit samenwerking: we willen als college, de raad, de inwoners, de ondernemers en de professionals op veiligheidsgebied meenemen in het proces. Want het plan, dat is maar papier. Uiteindelijk zijn het de mensen in Teylingen die die plannen echt gestalte moeten geven.

Hoe is uw relatie met de raad en het college?
Zowel met het eerste college als met het huidige is het prettig samenwerken. En dat geldt wat mij betreft ook voor de raad. Natuurlijk, in de arena is er verschil en daar ontstaat het debat. Daarbuiten wordt er echter ook goed samengewerkt, en daar waar nodig probeer ik de verbindingen te smeden en te onderhouden. Aan het begin van deze periode zijn we bij elkaar gaan zitten om een soort De Teylinger te maken. Met als onderwerp: wat willen we de komende vier jaar bereiken? Uit die voornemens zijn allerlei werkbesprekingen voorgekomen en we en merken dat het werk voor de gemeenschap efficiënter wordt.

U hebt nog een jaar te gaan in deze ambtstermijn, en daarna?
Toevallig heb ik begin oktober een gesprek met de Commissaris van de Koning. Zelf zou ik me graag voor een nieuwe termijn in willen zetten. Ik ben beschikbaar. Maar daar moet de raad uiteindelijk over adviseren, niet ik. En hoe die beslissing ook uitvalt, als inwoner ga ik hier niet meer weg.

U voelt zich thuis?
Ja! Teylingen en ik passen bij elkaar. en dat geldt niet voor mij alleen, maar ook voor mijn man en de kinderen. Ik merk dat ik hier niet alleen in mijn ambt mag zijn, maar ook als mens. Ik ben ook partner van, moeder, buurvrouw en buurtgenoot, niet alleen 'mevrouw de burgemeester'. Dat schept een prettige balans!

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>