Logo deteylinger.nl
Foto: pr.

PvdA stelt handhaving uitstallingen Herenstraat ter discussie

Was eerder de VVD al met raadsvragen gekomen over de uitstallingen in de Herenstraat, nu is de PvdA aan de beurt en dan met name over de gehouden handhaving.

Sandra Groenendal (PvdA) stipt aan dat gedurende het zomerreces de BOA's op pad zijn gestuurd om het uitstallingsverbod van de gemeente te handhaven. De actie heeft tot onrust en woede onder de ondernemers geleid. Zij vinden dat met het handhaven de afspraken geschonden worden. "Niet één ondernemer heeft een uitstalling staan die de norm van de stoepbreedte, 1,20 meter, overschrijdt. Allen zorgen ervoor dat doorgankelijkheid is gegarandeerd. Deze ongerichte acties hebben als enig effect een sterk verminderd draagvlak voor de politiek en gemeentelijk beleid. Bovendien kan de gemeente rechtszaken tegemoet zien, wanneer ze niet in gesprek gaat met de ondernemers", aldus Groenendal en geeft aan dat de uitstallingen allemaal geheel conform de gemeentelijke normen zijn. De uitstallingen staan, op een enkele uitzondering na, zelfs op eigen grond van de ondernemer en er zijn afspraken gemaakt met de gemeente. Groenendal somt in haar raadsvragen aan B&W vele voorbeelden op, zoals de bloemenwinkel, Hotel-restaurant Boerhaave met zijn plantenbakken en Slagerij van den Berg, die zijn getroffen door de handhaving. De groenteboer moest aangifte doen van zijn uitstallingen, maar het bleek dat je geen digitaal aangifte kan doen zonder mailadres en hij heeft geen internet, noch mail. B&W heeft 30 dagen om met een antwoord te komen.(Nico Kuyt)

Meer berichten