Logo deteylinger.nl
Carola van Maris (links) en Frans Zonneveld zien veel voordelen aan de samenwerking. | Foto: pr
Carola van Maris (links) en Frans Zonneveld zien veel voordelen aan de samenwerking. | Foto: pr (Foto: )

Primeur voor wijksamenwerkings-verband Voorhout-Warmond

In Voorhout en Warmond is het achter de schermen al een tijdje aan de gang…. Steeds meer huisartsen en later ook andere zorgverleners slaan de handen ineens om samen te werken voor betere zorg aan hun patiënten. Door de patiënt dicht bij huis en multidisciplinair in de wijk te behandelen, kunnen de kosten voor de duurdere tweedelijnszorg voorkomen worden, zo is de gedachte. En daar profiteert straks het hele dorp van.

"Onder de Rijncoepel is eerder al een mooie start gemaakt met een kleine groep", vertelt Carola van Maris, wijkmanager van het huidige wijksamenwerkinsgverband Voorhout-Warmond. "Met het oog op de groei van de Zorggroep Voorhout is deze groep op 1 januari echter zelfstandig verder gegaan met ondersteuning van de ROHWN. Per juli volgde de uitbreiding met de overige drie huisartsenpraktijken en per 1 januari 2019 volgden ook alle praktijken in Warmond in de formele samenwerkingsstructuur."

Meer mogelijkheden voor arts en patiënt
Aangesloten huisarts en voorzitter van het wijksamenwerkingsverband Frans Zonneveld is positief: "Er is nu een samenwerking in het hele dorp. En daarin zie ik enkel voordelen. Voor mijzelf, voor andere zorgverleners, voor de zorgverzekeraar en als laatste, maar niet meest onbelangrijke... voor de patiënt. Daarnaast vind ik het ook leuker werken. Ik heb meer contact met zorgmedewerkers in de eerstelijn en dat biedt weer mogelijkheden voor ons en de patiënt. Eerst zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met het opzetten van de chronische zorgprogramma's en nu dat staat, kunnen we door." Zonneveld gaat verder: "Door het starten met wijksamenwerkingsverbanden heb je alle mogelijkheden om er meer naast te doen. Iets wat we als zelfstandig werkende huisartsenpraktijk niet gekund hadden." Stond 2018 vooral in het teken van vormgeven en uitbreiden, voor 2019 zijn er alweer nieuwe plannen weet Van Maris toe te voegen. "We zijn nu bezig met het akkoord krijgen voor een POH-Z Jeugd door de gemeenteraad. Als dat lukt, dan kunnen we daar per 1 januari 2020 mee starten en wordt dit voortaan bekostigd door gemeente en zorgverzekeraar."

Eigen regie en verantwoordelijkheid
Maar ook is het wijksamenwerkingsverband druk bezig met het invullen van het vraagstuk positieve gezondheid. "In de stuurgroep zijn het sociaal team, de wijkregisseur, JGT, Welzijn Teylingen, GGD, gemeente en huisarts opgenomen. Doel is om de patiënt meer eigen regie over en verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en welzijn te geven. We zijn nu bijvoorbeeld met de GGD bezig om een integrale bijeenkomst te organiseren over hoe dit spinnenweb nu het beste inzetbaar is." Ook de patiënten en wijkbewoners vormen een belangrijke rol voor de plannen en input. "Het is de bedoeling dat we hen bij zo'n 2 à 3 projecten per jaar betrekken."

En dat het grote voordeel wat beiden zien in de formele multidisciplinaire samenwerking in de wijk. "Er is meer geld voorhanden om projecten op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van depressie in de wijk, het afbouwen van medicatie, projecten voor ouderenzorg in samenwerking met Marente en Activite en eHealth in de wijk in samenwerking met de gemeente en in combinatie met Vip live. Dat is een beveiligd communicatiesysteem tussen zorgaanbieders, waar later ook de patiënt op aangesloten kan worden bij het ingaan van de wettelijke verplichting tot dossierinzage in 2020."

Betrokken bij positieve gezondheid
Hoewel er dus lange tijd alleen veel achter de schermen gewerkt is, beginnen de patiënten er nu ook langzaamaan iets van te merken. "Wat ze merken is dat het zichtbaarder wordt dat er nauwer samengewerkt wordt. Er is meer onderling contact en overleg en ze weten elkaar beter en sneller te vinden. 'Hé, zeggen ze dan ineens, 'mijn arts overlegt met de fysiotherapeut.' Dat geeft rust en vertrouwen. En het is de bedoeling dat de patiënt straks nog meer bij het spinnenweb van positieve gezondheid betrokken wordt."

Meer berichten