Schoolbestuur trekt aanvraag tijdelijk lokalen weer in | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: Nico Kuyt

Schoolbestuur trekt aanvraag tijdelijk lokalen weer in

Het schoolbestuur Sohia Scholen heeft het voorstel voor de realisatie van 2 tijdelijke lokalen op het sportveld van de Andreasschool aan de Rembrandtlaan, weer ingetrokken.

door Nico Kuyt

De raadscommissie Welzijn zou er op 14 oktober over spreken als oplossing voor het huidige lokalengebrek op de Andreasschool. Maar naar aanleiding van vragen die zijn gesteld door de verschillende politieke partijen en een gesprek dat is gevoerd met raadslid Braggaar van de VVD, wil Sophia Scholen eerst meer inzicht geven in de feiten, zoals: leerlingaantallen, prognoses, aantallen lokalen en verhuur aan derden, zoals de kinderdagopvang. "Dit, zodat er een goed afgewogen discussie kan plaatsvinden over de in onze ogen bestaande noodzaak voor tijdelijke en permanente huisvesting voor de Andreasschool", aldus het bestuur. Sophia Scholen is op dit moment druk doende met het bepalen van een nieuwe onderwijskoers. Deze nieuwe koers zal direct van invloed zijn op de bezettingsgraad van het onderwijsvastgoed in Voorhout-Oost. "Gezien de bovenstaande ontwikkelingen, trekken wij de aanvraag voor tijdelijke huisvesting, op basis waarvan het nu ingediende raadsvoorstel voorligt, in. Op basis van de nadere toelichting en verdere uitwerking van de nieuwe onderwijskoers zullen wij in november een nieuwe aanvraag indienen voor tijdelijke huisvesting."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>