Beperkte lastenstijging, maar keuzes zijn nodig | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Gaan hondenbezitters straks betalen? | Foto: Archief/Piet van Kampen
Gaan hondenbezitters straks betalen? | Foto: Archief/Piet van Kampen (Foto: Piet van kampen)

Beperkte lastenstijging, maar keuzes zijn nodig

B&W heeft vorige week een concept van de Begroting voor 2020 tot en met 2023 gepresenteerd. Die wordt in november de gemeenteraad voor een besluit voorgelegd. Uitgangspunt was dat de woonlasten, die bestaat uit de OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht en precario, niet zou stijgen dan alleen met inflatie. Het rioolrecht moet evenwel toch iets omhoog om het kostendekkend te houden.

door Nico Kuyt

Aan de kosten voor het riool wil de gemeente geen winst, maar ook geen verlies lijden. De afgelopen jaren zijn de uitgaven echter hoger dan de inkomsten. B&W stelt nu voor om in 2020 naast de gebruikelijke verhoging van het tarief met 3 euro, een eenmalige verhoging met 4 euro te heffen. Het komende jaar gaat B&W dan kijken wat te doen met het tarief. Als nieuwkomer stelt B&W voor om een hondenbelasting in te voeren. De gemeente doet diverse uitgaven voor de viervoeter en hun baasjes, zoals uitlaatplaatsen en -veldjes, onderhoud van het groen, handhaving hondenbeleid en speciale afvalbakken voor hondenpoep met dispenser met poepzakjes. Met de inkomsten uit de hondenbelasting kunnen deze kosten een beetje worden gedekt. Deze moeten wel slim geïnd worden, verklaart wethouder Marlies Volten, want de kost moet niet boven de baat uitstijgen.

Meerjarenmin
Bij het opstellen van de begroting moesten stevige tekorten worden weggewerkt. Van 1,2 miljoen in de min in 2020 liep deze naar 1,9 in 2023. Naarstig werd de begroting op extra inkomsten afgestroopt. Bijvoorbeeld de verkoop van vastgoed, zoals de ambtswoning, Kastanjehof en Narcissenlaan. De opbrengst zet de gemeente in voor de dekking van sportpark Elsgeest. Een reclamemast langs de A44 tussen afrit en P&R is een idee. Wat fietsprojecten worden overgeheveld naar het potje Actieplan Fiets en dat levert een bezuiniging op, maar in totaal wel minder geld dat beschikbaar is voor de fiets.

Minder muziek
B&W wil stoppen met het financieren van het muziekonderwijs op basisscholen. Dat is geen taak voor de gemeente. Het basisonderwijs ontvangt hiervoor vanuit de rijksoverheid namelijk al een budget. Het geld voor de aanpak van de essentaksterfte komt ook te vervallen. Als er takken grvaarlijk beginnen te vallen, dan bekijkt B&W het wel weer. Duurzaamheid moet er eveneens een beetje aan geloven. Van het budget gaat een ton af. En de ambities voor biodiversiteit schuiven twee jaar op. Met deze en nog meer maatregelen komt het saldo uit op een plus van 5 duizend in 2020 tot een klein tekort van 92 duizend in 2023. Intussen is eind september de laatste stand bekend geworden hoeveel geld de gemeente naar schatting krijgt van het Rijk vanuit de rijksbelastingen en dat beeld ziet er iets positiever uit. Het ligt nu aan de raad om op 7 november een keuze te maken.

Centrale bieb
B&W stelt ook nog diverse nieuwe dingen voor. Bijvoorbeeld een onderzoek plegen naar een centrale bibliotheek voor alle kernen. Dat deze dan automatisch in Sassenheim zou gaan komen, is dan nog helemaal niet zeker, onderstreept wethouder Arno van Kempen nog maar even. Eerst wordt wel de vestiging in Sassenheim nog aangepakt, want de emmers met regenwater in het pand moeten weg. B&W stelt verder onder andere een uitbreiding voor van de BOA's met 2 fte, een aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten, de gebouwen van het basisonderwijs duurzamer maken, de toegankelijkheid van de dorpskernen verbeteren en voor de locatie Langeveld de uitwerking starten. Dit moet een voorbeeldproject voor duurzame woningbouw worden, gericht op diverse doelgroepen.

Wat de gemeenteraad van dit en de overige voorstellen in deze concept-begroting allemaal denkt, zal op 7 november blijken. De Begroting is het meest belangrijke stuurdocument voor de raad.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>