Invoering toeristenbelasting voor onbepaalde tijd uitgesteld | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: archief/Remco Out
Teylingen

Invoering toeristenbelasting voor onbepaalde tijd uitgesteld

Teylingen • B&W is gestopt met het traject om te kijken of de invoering van een toeristenbelasting wenselijk en mogelijk is. Ondernemers hebben door het corona-virus wel genoeg andere dingen aan hun hoofd, stelt wethouder Marlies Volten.

Door Nico Kuyt

Bij de behandeling van de Begroting afgelopen 7 november heeft de gemeenteraad B&W gevraagd een voorstel voor te bereiden on te kijken naar een invoering van toeristenbelasting. Dit zou vanaf 2021 twee ton aan inkomsten voor de gemeente kunnen opleveren.

Informatiebijeenkomst

Intussen is er 4 maart een informatiebijeenkomst gehouden met stakeholders, waaronder hoteleigenaren, campingeigenaren, jachthavens en HISWA/RECRON. Het voorstel zou verder worden afgerond en voorbesproken in de raadscommissie van 13 mei en daarna in de gemeenteraad van 4 juni worden behandeld.

Crisis in ondernemingen

Maar B&W heeft de gemeenteraad laten weten het voorlopig op te schorten. Het lokale bedrijfsleven heeft op dit moment alle aandacht nodig om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Covid-19 crisis voor hun onderneming. Zeker de bedrijven in de sector van recreatie en toerisme worden hard getroffen door de consequenties van de noodzakelijke maatregelen die zijn genomen in de bestrijding van de pandemie.

Mogelijk in 2022

Het kabinet heeft inmiddels maatregelen genomen om het bedrijfsleven te ondersteunen door bijvoorbeeld afdracht van belastingen uit te stellen en andere financiële ondersteuning te bieden. In dat licht bezien leek het B&W dan ook logisch dat het gemeentebestuur van Teylingen zich opnieuw gaat beraden over de vraag of het haalbaar en wenselijk is toeristenbelasting in te voeren. Het wordt in elk geval niet mogelijk om met ingang van 2021 toeristenbelasting in te voeren en er kan geen rekening gehouden worden met de inkomsten van 2 ton. Bij de behandeling van de kadernota of de begroting voor volgend jaar kan opnieuw het gesprek gevoerd worden of de omstandigheden het mogelijk of wenselijk maken tot invoering van toeristenbelasting over te gaan. Mocht tot invoering worden besloten, dan is dat pas mogelijk vanaf 2022.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>