Lezers schrijven - uw columnist reageert
Logo deteylinger.nl
Foto:
Teylingen

Lezers schrijven - uw columnist reageert

column • Mw. W. te S. schrijft: ‘Ik vond uw stukjes al nooit zo geweldig, maar sinds ik weet dat u echt dominee bent, vallen ze me extra hard tegen. Wat jammer dat u geen preektoon aanslaat, dan zou ik namelijk nog meer aanstoot kunnen nemen aan uw schrijfsels.’

Dhr. NN te W. voegde me in het voorbijgaan toe dat hij sinds ik daar over schreef steeds wachtte om gelijk met zijn vrouw in mijn blikveld te komen, omdat hij niet voor ongeëmancipeerd wenste te worden aangezien. Voor ik kon antwoorden was hij al doorgelopen, achter zijn vrouw aan.

Janny S. meldt dat ze in het stukje over de ooievaar haar oom meende te herkennen met wie ze diep medelijden heeft. Elke gelijkenis van mijn columnpersonages met bestaande personen berust natuurlijk op louter toeval.

Mw. Annie D. te V. belde me om te zeggen dat ze heus niet meer in de ooievaar gelooft en dat ze haar man alle ruimte geeft om te doen wat ze wil. Ik deel nu de gevoelens van Janny S.

Dhr. F.Z. te W legde mij per mail omstandig uit dat hij nooit voorkroop bij de groenteboer op de markt. Hij had haast en anderen stonden daar maar te wachten, dus vond hij dat hij eerlijk aan de beurt was. Ik zou hem willen zeggen dat de Fransen daar een uitdrukking voor hebben: qui s’excuse s’accuse.

Het echtpaar G. schreef naar aanleiding van hetzelfde stukje over de markt dat zij het betreuren dat die in de openlucht plaatsvindt: een overdekte ruimte leek hen een goed idee, met uitstallingen waar je langs kunt lopen en een centrale kassa. Ik heb ze doorverwezen naar de plaatselijke supermarkt.

U hebt gelijk wanneer u zegt: een columnist moet nergens op reageren en hoeft van zijn geschrijf niets terug te nemen.

Toch moet dat soms: kaasboer W. te W. kon zich nog voorstellen dat ik een notenkraam miste op de markt, maar hij snapte niet dat het mij ontgaan was dat hij daar al sinds jaar en dag kaas verkocht. Toen stond ik echt even met de mond vol tanden. En kaas. Voortreffelijke kaas bovendien! Nu alleen de noten nog… 

egbertvanderweide

Meer berichten