Campagne voor meer openheid over psychische klachten op de werkvloer
Logo deteylinger.nl
<p>Hoe ga je om met psychische klachten op je werk? Vertel je het? En hoe voorkom je vooroordelen?</p>

Hoe ga je om met psychische klachten op je werk? Vertel je het? En hoe voorkom je vooroordelen?

(Foto: pr)
Teylingen

Campagne voor meer openheid over psychische klachten op de werkvloer

Regio • Bijna de helft van alle mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Een op de vijf mensen met een psychische aandoening heeft een betaalde baan. Van de mensen zonder een betaalde baan wil een derde graag werken. Hoe komt het dat het voor hen toch moeilijk is om een betaalde baan te vinden?        

Een van de redenen is, zo geven zowel werkgevers, re-integratieconsulenten als kandidaatwerknemers aan, is dat het niet makkelijk is om open over de psychische problematiek en de eventuele benodigde aanpassingen op de werkplek te praten. Dit komt door het stigma dat nog steeds rust op psychische klachten en aandoeningen. Een aanpak om hierin verandering aan te brengen is hard nodig. Meer kennis, positieve beeldvorming, begeleiding en ondersteuning maakt het mogelijk dat meer mensen met een psychische aandoening aan de slag kunnen en zo een baan kunnen vinden. Bedrijven en organisaties, die hen opgenomen hebben op de werkvloer en informatie en advies inwinnen over hoe dit aan te pakken, hebben daar profijt van.

‘Opgenomen op de werkvloer’

Om deze reden lanceren de gemeenten In de Duin- en Bollenstreek, Servicepunt Werk en Stichting Lumen Holland Rijnland de campagne Opgenomen op de Werkvloer. Met dit initiatief willen zij de beeldvorming rond werknemers met een psychische aandoening verbeteren en openheid over psychische klachten op de werkvloer realiseren. Samen met werkgevers, re-integratieconsulenten, ervaringsdeskundigen, werknemers én werkzoekenden werkt Opgenomen op de Werkvloer aan een toegankelijke werkvloer waar iedereen open kan zijn over wat hij nodig heeft. 

Met voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en (persoonlijk) advies zorgt de campagne ervoor dat zoveel mogelijk mensen op de werkvloer de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben: werknemers én werkgevers. Een speciaal campagneteam ondersteunt de werkgevers en kandidaat werknemers bij het werk vinden, in dienst nemen en houden van mensen met psychische klachten en aandoeningen. 

De campagne is een initiatief van gemeenten Noordwijk, Katwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom, Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek en Stichting Lumen Holland Rijnland. Meer op https://opgenomenopdewerkvloer.nl/..

Meer berichten