Logo deteylinger.nl
Foto: pr
Regio

RTV Katwijk en Bollenstreek Omroep samen verder in streekomroep

Regio • RTV Katwijk gaat vanaf 1 januari 2021 samen met Bollenstreek Omroep (BO) de streekomroep Duin- en Bollenstreek vormen. Dat doen zij in een federatie (samenwerkingsverband).  RTV Katwijk is de lokale omroep voor Katwijk en BO is de lokale omroep voor Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De gezamenlijke gemeenten maken deze stap financieel mogelijk. 

Zowel RTV Katwijk als BO houdt elk hun eigen uitzendfrequentie, zodat hun eigen identiteit behouden blijft. Samen willen de omroepen voor alle inwoners ‘de betrouwbaarste en meest herkenbare maker en verspreider van journalistieke, lokale, streekgebonden verhalen en nieuws’ zijn. Door samen te werken kunnen de omroepen beter voldoen aan de landelijke eisen voor lokale media. Bovendien krijgen de inwoners van de Duin- en Bollenstreek met dit samenwerkingsverband meer informatie en programma’s geboden via sociale media, radio en TV. De omroepen zullen daardoor meer zichtbaar zijn in de verschillende gemeenten.

Gezamenlijke studio

De omroepen gaan in de eerste helft van 2021 gebruik maken van een gezamenlijke studio. Het huidige pand van RTV Katwijk aan de Ambachtsweg 7g wordt daarvoor aangepast. De gemeenteraden van Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen zijn reeds akkoord met het budget voor de omroepen. De gemeenteraad van Katwijk besluit daarover in januari 2021. 

Lokale identiteit blijft

In 2020 is de samenwerking door een ‘kwartiermaker’ samen met de besturen en de medewerkers voorbereid. Hiermee is begonnen, nadat de betrokken gemeenten aangaven dat het voor beide omroepen beter zou zijn als zij een streekomroep zouden vormen onder voorwaarde dat de lokale identiteit niet verloren mag gaan. Bestuursleden Willem Meijvogel (RTV Katwijk) en Peter Vente (BO): “Een intensieve samenwerking tussen de omroepen is belangrijk voor het versterken van de journalistieke kwaliteit en zorgt ervoor dat lokale omroepen als RTV Katwijk en BO kunnen blijven bestaan. Ook de lokale identiteit blijft behouden doordat beide omroepen een eigen uitzendfrequentie en televisiekanaal hebben. Samen gaan we zoveel mogelijk relevante informatie en programma’s uitwisselen en verbinden we de gehele Duin- en Bollenstreek.”

In december 2021 en december 2022 wordt de samenwerking geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar hoe de samenwerking verloopt en of de inhoudelijke doelen uit het meerjarenbeleidsplan en de financiële doelen uit de meerjarenbegroting behaald zijn.

Meer berichten