Nieuwe bestemming voor Boerhaavehuis
Logo deteylinger.nl
<p>Het Boerhaavehuis is na ruim 350 jaar als pastorie gediend te hebben toe aan een nieuwe bestemming. | Foto: pr.</p>

Het Boerhaavehuis is na ruim 350 jaar als pastorie gediend te hebben toe aan een nieuwe bestemming. | Foto: pr.

(Foto: pr.)
Voorhout

Nieuwe bestemming voor Boerhaavehuis

Voorhout • Het Boerhaavehuis in Voorhout is na ruim 350 jaar als pastorie gediend te hebben toe aan een nieuwe bestemming. In november 2020 is door de verhuizing van ds. J.W. van den Berg namelijk een einde gekomen aan het gebruik van het pand als woning voor de predikanten van de Protestantse Gemeente in Voorhout, ofwel de Kleine Kerk.

We zijn in gesprek met de heren Alex Kniese en Peter Boers van het College van Kerkrentmeesters van de Kleine Kerk, verantwoordelijk voor onder meer het gebouwenbeheer van de kerk. Zij gaan kort in op de historie van dit in het centrum van Voorhout gelegen Rijksmonument en de reden waarom de woning niet langer als pastorie wordt gebruikt.

Historie

In 1591 werd in Voorhout een Hervormde Gemeente gesticht, later opgegaan in de huidige Protestantse Gemeente Voorhout. Het huis is vermoedelijk rond 1640 als pastorie gebouwd op 1 ha. bosgrond. Dit vermoeden is gestoeld op het feit dat ds. de Carpentier van 1614-1661 predikant was en 10 “costkinderen” in huis had. Het moet dus wel een huis van enige omvang zijn geweest. In 1662 werd ds. J. Boerhaave predikant en ging toen in de pastorie wonen. Op 31 december 1668 werd in de woning z’n zoon Hermannus Boerhaave geboren, welke later uitgroeide tot eem belangrijk botanicus en medicus. Aan Hermannus Boerhaave ontleent het pand z’n huidige naam. Bekend is dat sindsdien het pand bewoond is geweest door de predikanten van de Kleine Kerk. Ds. J.W. van den Berg was met zijn gezin de 37e bewoner van dit pand en heeft in november 2020 de woning verlaten.

Besluit kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorhout heeft vorig jaar besloten dat het Boerhaavehuis niet langer als pastorie zal worden gebruikt. Na ruim 350 jaar als pastorie te hebben gediend is het in financieel opzicht namelijk niet langer houdbaar om een dergelijk groot pand als pastorie aan te bieden en aan te houden. Enerzijds is het voor een predikant, vanwege de gewijzigde fiscale regelgeving en de forse energielasten van het eeuwen oude pand, financieel zwaar om hier te wonen. Anderzijds is de Kleine Kerk niet in staat om op langere termijn, vanuit de bijdrage van haar kerkleden, de onkosten voor dit pand te blijven dekken.

Het belang van Voorhout

De Kleine Kerk heeft er vooralsnog niet voor gekozen het pand aan een hoogstbiedende koper te verkopen, maar wil het pand, mede gezien de lange historie van de kerk met dit pand, gaan verhuren. Met haar keuze tot verhuur wil de kerk onder meer recht doen aan de vrijwilligers van de kerk en de Stichting Het Boerhaavehuis die in de afgelopen jaren voor de instandhouding van het pand en de daarom heen liggende tuin hebben gezorgd.

De naar een ontwerp van tuinarchitecten Bosch & Slabbers in renaissancestijl aangelegde tuin werd in 1994 geopend en is sindsdien vrij toegankelijk voor publiek. Het geheel is een groene oase van rust, midden in het centrum van Voorhout. De Kleine Kerk wil dat het pand en de tuin een plek in Voorhout zal zijn waar zoveel mogelijk inwoners van kunnen genieten. Men wil de tuin dan ook in de toekomst publiekelijk toegankelijk houden.

De gemeente Teylingen is zich bewust van het belang van dit pand en de tuin voor de inwoners van Voorhout en wil dan ook met de Kleine Kerk meedenken over het toekomstige gebruik van dit pand. Dit kan impliceren dat de huidige woonbestemming van het pand gewijzigd dient te worden. Om de gedachten over een nieuwe functie voor het pand te vormen hebben er vorig jaar met vertegenwoordigers van de gemeente brainstormsessies plaatsgevonden. Een breed scala aan potentiële gebruiksmogelijkheden kwam hierbij aan bod, zoals diverse vormen van zorgverlening, dagopvang voor kinderen of ouderen, horecafuncties, educatieve functies of een andere invulling.

Lange termijn gebruikers

Door de Kleine Kerk worden nu lange termijn gebruikers gezocht die in staat zijn de kosten van een verbouwing van het pand voor hun rekening te nemen en de tuin, welke door vrijwilligers van de St. Het Boerhaavehuis wordt onderhouden, ook voor het publiek toegankelijk houden. Men realiseert zich dat het in de huidige tijd van coronamaatregelen lastig zal zijn om een ingrijpend project als het nu voorliggende aan te pakken. Toch gaat men nog altijd voor de herontwikkeling van het pand. Met de verhuuropbrengst wil men dan de onkosten, verbonden aan het in standhouden van het pand en de tuin, in samenwerking met de Stichting Het Boerhaavehuis, afdekken. Hiermee kunnen de tuin en zo mogelijk ook het pand voor toekomstige generaties toegankelijk blijven.

Geïnteresseerden met serieuze plannen kunnen deze kenbaar maken bij het bij het college van kerkrentmeesters via cvk@kleinekerk.nl.

Meer berichten