Logo deteylinger.nl
Foto: degrouster.nl
Teylingen

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Teylingen • Van 1 tot en met 6 februari vond voor de eerste keer de collecte van de Hersenstichting volledig online plaats. In deze week hebben veel enthousiaste online collectanten 1250 euro ingezameld in de gemeente Teylingen.

Hiermee kan de Hersenstichting meer onderzoek en betere behandelingen mogelijk maken voor iedereen met een hersenaandoening. Eén op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Denk bijvoorbeeld aan dementie, parkinson, depressie of hersenletsel na een ongeluk. Dit aantal blijft de komende jaren stijgen. Vroeg of laat raakt het ons allemaal, en dan staat je leven volledig op z’n kop. Met de opbrengst kunnen we samen hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen. Namens 4 miljoen Nederlanders met een hersenaandoening: bedankt voor uw bijdrage en hulp!

Collectant gemist? U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag of via www.hersenstichting.nl.

Meer berichten