Afbeelding
Foto: pr.

Koninklijke onderscheiding voor Corry Knijnenburg

Algemeen Warmond

Warmond • Burgemeester Carla Breuer maakte op donderdag 11 maart aan Corry Knijnenburg – van Hulst (65) uit Warmond bekend dat zij koninklijk is onderscheiden. De bekendmaking gebeurde digitaal, tijdens de afscheidsbijeenkomst op de laatste werkdag voor haar pensioen. Mevrouw Knijnenburg wordt gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de coronamaatregelen vindt de fysieke uitreiking van de onderscheiding op een later moment plaats.

Corry Knijnenburg – van Hulst werkte bijna 50 jaar in de zorg en heeft een lange en indrukwekkende staat van dienst. Direct na haar middelbare school startte zij met de opleiding tot ziekenverzorgende. Op haar 35ste begon ze met de opleiding HBO-Verpleegkunde, gevolgd door de opleiding voor Verpleegkundig Specialist Ouderen. Hierna volgden masteropleidingen in Utrecht, Wales en Leuven. Dit alles in combinatie met haar werk en gezin. 

In haar rol van geriatrisch verpleegkundig specialist heeft Corry buitengewoon veel betekend voor oudere patiënten. Zij was één van de eerste verpleegkundigen die zich actief inzette voor deze doelgroep. Corry had een duidelijke visie op de geriatrie en wist deze te vertalen naar de werkvloer. Allemaal met als doel: een betere kwaliteit van leven voor oudere patiënten.

Actief in landelijke werkgroepen

Corry Knijnenburg heeft zich niet alleen ingezet voor haar eigen ziekenhuis, ook daarbuiten was zij actief. Zij nam deel aan landelijke werkgroepen, zoals het landelijk expertteam van het VMS Veiligheidsprogramma, het Nationaal Programma Ouderenzorg en de landelijke expertgroep Senior Friendly Hospitals. Daarnaast was ze actief voor lokale werkgroepen binnen de projectgroep Kwetsbare Ouderen in het Alrijne. 

Naast haar reguliere taken zag Corry ruimte om andere activiteiten op te pakken en te ontwikkelen. Corry heeft onnavolgbaar veel inspirerend onderwijs gegeven, dit alles om andere zorgverleners te inspireren om goed voor kwetsbare oudere patiënten te zorgen. Ook heeft zij bijgedragen aan het ontwikkelen en inrichten van een hedendaagse opleiding van geriatrie verpleegkundigen, waarbinnen deskundigheid, kwaliteit en innovatie een belangrijke rol hebben. Door haar inzet is de opleiding CZO erkend.

Vrouwendag

Corry Knijnenburg heeft als professional met visie de zorg voor ouderen weten te verbeteren. Dankzij haar onvermoeibare inspanningen zijn er enorme stappen gezet in de ouderenzorg. Door haar toedoen is de medische wereld met andere ogen naar ouderen gaan kijken. Deze nieuwe manier van werken is vervolgens geborgd via opleidingen en vakgroepen. 

Burgemeester Breuer was verheugd dat zij dit mooie bericht aan mevrouw Knijnenburg mocht overbrengen: “Op 8 maart was het Vrouwendag, het ging toen over de invloed van vrouwen op maatschappelijk vlak. Ik zie u als een belangrijk voorbeeld voor andere vrouwen. U hebt gezien wat belangrijk is en daar met hart en ziel voor gewerkt.”

Uit de krant