Logo deteylinger.nl
<p>De Bisschopslaan.&nbsp;</p>

De Bisschopslaan. 

(Foto: pr.)
Warmond

‘Plan voor Groot Seminarie Warmond verbeterd’

Warmond • Dankzij een grote groep Warmonders is het oorspronkelijke plan voor het Groot Seminarie een stuk beter geworden, meldden zij. ‘Geen onnodige aantasting van het groen langs de Bisschopslaan en Seminarielaan. Minder parkeerplaatsen langs de lanen, maar meer tussen de gebouwen. Een veilige verkeersroute voor schoolgaande kinderen en geen ‘beeldenstorm’ in de kapel van Mariënhaven.’

Op donderdag 3 juni neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de nieuwe bestemming voor het voormalig Groot Seminarie in Warmond. Huurappartementen in Mariëngaerde (al gerealiseerd), koopwoningen in Mariënhof en zorgeenheden in Mariënhaven. “Het is een prachtig plan, zowel cultuurhistorisch als landschappelijk stevig onderbouwd en goed voor woningzoekenden. Maar er zaten ook minder goede kanten aan,” schrijven de vertegenwoordigers. Hans Goudsmid en Albert Salman schoven aan namens Vereniging Betrokken Teylingers en Aad Boer en Bert Tuijthoff namens Historisch Genootschap Warmelda. Miriam van Ieperen-van Duijn en Ko van der Vlist zijn de initiatiefnemers petitie ‘Behoud Bisschopslaan en Seminarielaan Warmond en voorkomen parkeerproblematiek in de aangrenzende wijken’, en Renate Weijers en Ilona Hüppler de initiatiefnemers petitie ‘Een veilige en groene schoolomgeving en Herenweg’ namens de Oudervereniging BS De Buitenplaats. Namens Parkeerwachtersberaad Warmond Aad Overgaag en Dick Duynhoven.

Aan tafel

“Meedenken en meepraten over gemeentelijke plannen - ‘participeren’, zoals de gemeente het noemt – is niet altijd vanzelfsprekend. In de vergadering van de commissie Ruimte vertelde de wethouder dat er ‘intens’ veel participatie is geweest. Ze was er trots op. Maar het was niet zozeer de verdienste van de gemeente,” zeggen de vertegenwoordigers. Dankzij de petities en flyeractie mochten Warmelda, de Betrokken Warmonders en de Oudervereniging als belanghebbenden ‘aan tafel’ bij de gemeente en de projectontwikkelaar. De vertegenwoordigers van direct omwonenden niet. “Als groep hebben we elkaar echter steeds op de hoogte gebracht van de nieuwe feiten.”

De fuik

“Niet alleen wij, maar ook andere bezwaarmakers, kregen te maken met informatieachterstand, niet-openbare afspraken, onduidelijke tekeningen, kluitjes in het riet en voldongen feiten, “ vervolgen ze. Dat laatste kwam vooral doordat de gemeenteraad in 2019 akkoord ging met de ‘Integrale Visie’ van de projectontwikkelaar. Zonder eerst nagedacht te hebben over het parkeren en over de verkeersstromen. “Slechts één raadslid zag het gevaar: “We lopen in een fuik’. En dat hebben we gemerkt: onze ideeën werden regelmatig van tafel geveegd met de opmerking: dat past niet in de Integrale Visie. Natuurlijk hebben we ook met raadsleden gesproken. Een aantal van hen heeft steeds kritische vragen gesteld. Maar anderen slikten de informatie van de projectontwikkelaar voor zoete koek en volgden liever ‘hun’ wethouder. Misschien was het hen allemaal te ingewikkeld of was ‘Warmond’ te ver van hun bed.”


Gesprekken

“De gesprekken met ambtenaren en projectontwikkelaar voerden we steeds onder leiding van een gemeentelijke projectleider. In de voorlichtingsvideo over het plangebied -of was het een promotiefilmpje- verwoordde zij vooral de wensen van de projectontwikkelaar.” Maar er kwam steeds meer begrip voor de standpunten van sommige Warmonders. “We bereikten veilige, gescheiden, routes voor auto’s en schoolkinderen en de actie voor het behoud van de altaren in de Kapel van Mariënhaven had eveneens succes.”

Minder parkeerplekken

Minder gehoor vonden ze als ging over groen versus parkeerplekken. “Onze wensen waren tweeërlei. Niet teveel parkeerplaatsen, vanwege het groen, maar wel genoeg om parkeeroverlast in de aangrenzende wijken te voorkomen. We hebben aangetoond dat er in het oorspronkelijke plan teveel parkeerplaatsen stonden. De gemeente beaamde dat wel, maar besloot na veel cijfergegoochel er slechts een paar te schrappen. Wel hebben we bereikt dat er minder auto’s langs de Bisschopslaan komen te staan. En vijftien plekken worden pas gemaakt als daar in de toekomst inderdaad behoefte aan is. Onze suggestie voor een ondergrondse parkeergarage is afgedaan als ‘financieel onhaalbaar’. Wij vertalen dat als: te duur voor de projectontwikkelaar.”“Terugkijkend is onze conclusie: we hebben niet alles bereikt wat we wilden en het was soms een kwestie van zeuren en sleuren. Maar het was wel de moeite waard. Onze positieve en negatieve ervaringen bespreken we graag een keer met de gemeente.”

Meer berichten