Afbeelding
Foto: Piet van Kampen

Hulpdiensten kennen rustige jaarwisseling in Teylingen

Algemeen Teylingen

Regio • Ondanks enkele grote incidenten is de jaarwisseling in Hollands Midden beheersbaar verlopen, dat meldt de Veiligheidsregio. Van de hulpdiensten is veel inzet gevraagd. Over het algemeen hebben zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. In een enkel geval was sprake van een ietwat grimmige sfeer bij het optreden van de hulpdiensten.

Voor Brandweer Hollands Midden was het ondanks het vuurwerkverbod een drukke jaarwisseling. Er zijn tussen 22:00 en 05:00 in totaal 148 meldingen afgehandeld ten opzichte van 121 meldingen vorig jaar en 135 meldingen tijdens de jaarwisseling 2019 – 2020. Dit is een stijging ten opzichte van vorige twee jaar. Hoewel de brandweer in de meeste gevallen is uitgerukt voor kleinere buitenbranden, hebben zich tijdens de nieuwjaarsavond en -nacht enkele grotere incidenten in de regio voorgedaan.

In Teylingen kwamen twee meldingen van (afval)branden, en drie meldingen bij de politie van incidenten. Dat is minder dan bij de jaarwisseling 2020-2021.

Ziekenhuis

Over het geheel genomen was het tussen 22.00 en 05.00 uur rustiger dan voorgaande jaren bij de drie ziekenhuizen en drie huisartsen posten in de regio. Alleen in het LUMC was het drukker dan normaal met ook ernstiger vuurwerkletsel. Onder andere het aantal jongeren met zwaar letsel valt op nadat zij bijvoorbeeld vuurwerkbommen in de hand hebben gehouden, waardoor handen en ogen zwaar beschadigd zijn. In totaal zijn er zes personen met vuurwerk letsel in behandeling genomen. De ziekenhuizen Alrijne en Groene Hart hebben net zoals vorig jaar geen slachtoffers voor letsel als gevolg van vuurwerk in behandeling genomen. De beoogde ontlasting van de zorg door het verbod op vuurwerk is hiermee in Hollands Midden bereikt.

Daarbij zijn wel 3 personen na een vechtpartij behandeld en een persoon na een ongeval in het verkeer. Het aantal slachtoffers van dronkenschap dat is de ziekenhuizen is behandeld was in totaal 13.

Op de huisartsenposten in de regio zijn in de nieuwjaarsnacht in totaal 43 personen behandeld voor letsel die in verband kunnen worden gebracht met de jaarwisseling. Hieronder bevonden zich 11 vuurwerkslachtoffers en 3 slachtoffers van een vechtpartij en 12 verkeersslachtoffers. Onder deze personen bevinden zich ook 17 personen die voor dronkenschap in behandeling zijn genomen, onder hen ook een opvallend hoog aantal jongeren van rond de 14 jaar.

 

Uit de krant