Logo deteylinger.nl
Wethouder Heleen Hooij, minister Henk Staghouwer en Hennes Claassen, schooltuin Park Rusthoff. | Foto: HLTSamen.
Wethouder Heleen Hooij, minister Henk Staghouwer en Hennes Claassen, schooltuin Park Rusthoff. | Foto: HLTSamen. (Foto: )

Gemeente wint Gouden Wortel voor steun aan schooltuin

Teylingen n Arnhem en Teylingen zijn de winnaars van de Gouden Wortel 2022. De twee gemeenten ontvangen deze nieuwe prijs voor hun jarenlange ondersteuning van het schooltuinieren, waardoor zij een inspiratiebron vormen voor andere gemeenten in het land. De Gouden Wortels zijn uitgereikt tijdens de landelijke Schooltuinconferentie op woensdag 25 mei op de Floriade Expo in Almere.

De Gouden Wortel is in het leven geroepen door de Alliantie Schooltuinen en het programma Jong Leren Eten. Zij hebben als doel het schooltuinieren in Nederland meer op de kaart te zetten en hebben om die reden mei uitgeroepen tot ‘Maand van de Schooltuin’. Ieder jaar zullen in deze maand zowel een grote als een kleinere gemeente in het zonnetje worden gezet, die zich op inspirerende wijze inzet om het schooltuinieren mogelijk te maken. In totaal werden de afgelopen weken door scholen en schooltuinondersteuners zestien gemeenten voor de prijs genomineerd.

Traditie

De gemeente Teylingen zorgt dat een lange traditie van schooltuinieren kan worden voortgezet, vanuit een brede duurzaamheidsaanpak, en heeft het schooltuinieren letterlijk in de kern van de gemeente, in Park Rusthoff, gepositioneerd. Generaties basisschoolleerlingen hebben hier een jaar lang zelf een tuintje mogen zaaien en onderhouden. 

Arnhem zet als grote gemeente in op stadsbreed moestuinieren met de ambitie ‘elk kind een schooltuin’, sterk verbonden aan beleidsdoelen op gebied van natuur, klimaat, voedsel en duurzaamheid. De jury (Karin van Hoof, beleidsadviseur Groen Kapitaal provincie Noord-Holland, Roel van Raaij, beleidsmedewerker ministerie LNV, Andrew Simons, kwartiermaker De Gezonde Basisschool van de Toekomst en Movare en Frank Speel, VNG-programmamanager Lokale democratie) was positief over de diverse manieren waarop gemeenten vaak structureel ondersteuning bieden aan scholen en ondersteuners en dat beleidsthema’s zoals gezondheid en biodiversiteit hieraan gekoppeld worden. De jury zei ook blij te zijn dat het aloude traditionele schooltuinieren in gemeenten nieuw leven wordt ingeblazen, waarbij verbindingen worden gezocht met nieuwe partijen rond gezonde voeding en bewegen.

n Nieuwe prijs uitgereikt tijdens Floriade Expo in Almere

Meer berichten