Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk overhandigen de erepenning en oorkonde aan Dirk Bouman, directeur en Teuntje van Delft, hoofdredacteur.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk overhandigen de erepenning en oorkonde aan Dirk Bouman, directeur en Teuntje van Delft, hoofdredacteur.

Erepenning van Katwijk voor 100-jarige De Katwijksche Post

Algemeen

Zit de redactie rustig in een redactievergadering, zoals iedere dinsdagochtend, stormt ineens het voltallige college van burgemeester en wethouders binnen. Met burgemeester Cornelis Visser met ambtsketting om voorop! Wij (de redactieleden) werden compleet verrast met de Erepenning van de gemeente Katwijk als dank voor ‘100 jaar journalistieke inzet’ vanwege het honderdjarig bestaan van De Katwijksche Post van Uitgeverij Verhagen.

Naast de erepenning was er ook een oorkonde, een grote bos bloemen en een heerlijke taart met een foto van het college erop. Dat is nog lastig aansnijden, want je wilt natuurlijk niet zomaar een burgemeester of wethouder onthoofden. Maar dat ging helemaal goed. Heerlijke taart overigens.

De erepenning van de gemeente Katwijk is een blijk van erkentelijkheid en waardering. De burgemeester benadrukte het belang van de lokale media én het belang van kwaliteitsjournalistiek in een gemeente. Zeker in een tijd waarin steeds meer mensen uit hun eigen bubbel nieuws vernemen, is een onafhankelijke krant van groot belang.

Uit de krant