Afbeelding
Foto: EvdV

Roep voor 30 km/uur voor een deel van Herenweg

Algemeen

Warmond • Bij de bespreking door de raadscommissie Ruimte van het nieuwe Mobiliteitsplan voor Teylingen heeft een inwoner gepleit voor het instellen van 30 km/uur voor de Herenweg.

Door Nico Kuyt

Het betreft het stuk tussen het Oorlogsmonument en het bos van het Huys te Warmont. Vanuit de fracties klonken enkele instemmende geluiden. In het Mobiliteitsplan staan concrete maatregelen en projecten rond het verkeer die de komende tijd genomen worden. Een inwoner uit Warmond greep de gelegenheid aan om een inspraak te houden over het 30 km/uur maken van een deel van de Herenweg. Voor overstekende fietsers, voetgangers die de bushalte aan de westzijde willen bereiken, maar ook auto’s, zal dit de veiligheid van de gebruikers van de weg en de leefbaarheid voor de omwonenden aanzienlijk toenemen, aldus de inspreker. En het tijdverlies op die 500 meter zal voor auto’s maximaal een verwaarloosbare 12 seconden zijn. De inwoner dacht niet aan heuvels in het wegdek, maar een paar strategisch geplaatste snelheids-aangevende matrixborden met smiley’s in samenhang met een uitgekiend handhavingsbeleid. De inspreker vroeg, ook namens de buurtgenoten, het Mobiliteitsplan hierop aan te passen. In de commissie verklaarde burgerraadslid Anja Schrage (GroenLinks) er echt voor te gaan. Het is gevaarlijk met 50 km/uur en zij wees naar het verdwijnen van de stoplichten bij de Laan van Oostergeest. Ook onder andere de fracties van D66, PvdA, ChristenUnie en het CDA spraken steun uit. De raadscommissie gaat er de komende maand over spreken.

Uit de krant