Afbeelding
Foto: RD

Regelen oneigenlijk gebruik gemeentegrond bijna afgerond

Algemeen

Teylingen • Het project voor het regelen van (oneigenlijk) gebruik door inwoners van gemeentegrond, is bijna volledig afgesloten, zo leest een evaluatie die naar de gemeenteraad is gestuurd. Er zijn 533 dossiers opgepakt.

Door Nico Kuyt

Na een inventarisatie in 2016, is in februari 2019 gestart met het regelen van de stukjes grond. Het werd kern voor kern en straat voor straat gefaseerd opgestart, eerst Sassenheim, vervolgens Warmond en tot slot Voorhout. De grond werd of verkocht, ontruimt en opnieuw ingericht, in gebruik gegeven of door erkennen van het beroep op verjaring. Er zijn tijdens het project geen gerechtelijke procedures gestart. Slechts in enkele gevallen verliep het contact via een rechtsbijstandverlener. Vooraf is door de gemeente bepaald of alle voor verkoop in aanmerking kwamen. Slechts een aantal situaties konden vanwege zwaarwegende belangen niet verkocht worden. Zo zijn op het moment van de evaluatie 95 stukken grond verkocht. Verder is er onder andere 1 verhuurd, 20 in bruikleen, 2 geruild, 11 ontruimd, bij 3 het gebruik toegestaan en verder 130 kleine stukjes als ‘geen gebruik’ bestempeld. Daarnaast constateerde de gemeente maar liefst bij 116 een verjaring en dan is het afgelopen voor de gemeente. Daar valt niet meer tegen op te treden.

Afspraak gerespecteerd

Bij 15 is de bestaande afspraak gerespecteerd. Het bleek dat de gemeente geen overzicht had van lopende huur- en gebruiksovereenkomsten. In sommige gevallen kwam B&W er pas in de loop van het project achter dat een bewoner een overeenkomst had met de gemeente voor het gebruik van een stuk grond. Naast bovengenoemde gevallen werd er ook door huurders van huurwoningen soms gebruik gemaakt van gemeentegrond. Dit betrof 94 situaties. 

Het trof één particuliere verhuurder, deze strook gemeentegrond is verkocht. Met Woonstichting Stek is een bruikleenovereenkomst afgesloten. Bij het leegvallen van de woning gaat de strook gemeentegrond terug naar de gemeente . Op 1 december 2022 zijn er nog circa 25 een aantal situaties over waarbij er nog geen afspraken zijn gemaakt. Deze situaties worden verder opgepakt.

Financiële resultaten

De opbrengst door verkoop die tot de evaluatie zijn gerealiseerd bedraagt 373.320,00. euro. Er zullen nog meer gronden worden verkocht, waardoor deze hoger zullen uitvallen. De kosten van het project bedragen 186.500,00. euro. De opbrengsten zijn deels teruggebracht in het project, zoals het herstel van beschoeiingen en vervangen van stroken die zijn verkocht of in bruikleen zijn gegeven. 

Daarnaast voor het herinrichten van stroken gemeentegrond die terug naar de gemeente zijn gekomen.

Uit de krant