Wees altijd beducht op cybercrime in de vorm van phishing of WhatsApp-fraude.
Wees altijd beducht op cybercrime in de vorm van phishing of WhatsApp-fraude. Foto: Pixabay

Cybercrime prominentere plaats in Veiligheidsjaarplan

Algemeen Politiek

TEYLINGEN • De gemeente verheft cybercrime tot een ‘prioriteit’ in het Veiligheidsjaarplan voor dit jaar. Dit was in voorgaande jaarplannen nog een ‘thema’, maar is nu opgeschaald.

Door Nico Kuyt

De afgelopen jaren wint cybercrime terrein en slachtoffert steeds meer inwoners en bedrijven. Dit terwijl de klassieke criminaliteit, zoals de woninginbraken, afneemt. Het is dan ook volgens B&W goed om meer aandacht te besteden aan cybercrime. De afgelopen 10 jaar is het aantal slachtsoffers van cybercriminaliteit met 22 procent toegenomen.

Oplichting en fraude komt het meest voor

In Teylingen is 17 procent van de inwoners in de twaalf maanden voorafgaand aan de Veiligheidsmonitor 2021 slachtoffer geworden van online criminaliteit. Hierbij is oplichting of fraude de meest voorkomende vorm met 11 procent, gevolgd door hacken met 7 procent. 

In Teylingen ondervond 10 procent van de slachtoffers emotionele, psychische of financiële problemen. “In 2023 blijven wij, in het kader van weerbaarheid van onze inwoners en ondernemers, ons inzetten op bewustwording van digitale criminaliteit door het geven van voorlichting en door in te zetten op preventie en handelingsperspectieven in samenwerking met de partners, waaronder de politie. Door bewustwording kan tijdig en alerter gereageerd worden op cyberdreigingen en dit zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers beter voorbereid zijn”, geeft B&W aan. Teylingen gaat verder met de online game Hackshield. Deze richt zich op de jeugd tussen de 8 en 12 jaar en maakt hen spelenderwijs weerbaarder op internet. Hierbij moeten zij ook hun ouders en andere familieleden betrekken, waardoor ook andere generaties meer leren over het herkennen van, en voorkomen van online criminaliteit. Het is vorig jaar opgestart en het blijkt een succes te zijn. De gemeente start verder een nieuw project om de ondernemers van de gemeente weerbaarder te maken, onder andere via Cyberproject Cyberbuddies. En gedacht wordt aan het organiseren van een informatiebijeenkomst rond dit thema voor inwoners.

Uit de krant