Afbeelding
Foto: pr

Elektriciteitsnet in regio bereikt maximale capaciteit

Algemeen

Het elektriciteitsnet heeft in delen van de gemeenten Teylingen, Noordwijk, Lisse en Kaag en Braassem de maximale capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit. Nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in het gebied kunnen daarom niet zomaar een elektriciteitsaansluiting krijgen. Dat geldt ook voor bestaande bedrijven die hun aansluiting willen uitbreiden.

Net als in diverse andere gebieden in Nederland stijgt ook in de regio Holland-Rijnland de vraag naar elektriciteit snel. Deze snelheid heeft ervoor gezorgd dat het elektriciteitsnet in Sassenheim en omgeving vol zit. Het gaat hierbij om de plaatsen Sassenheim, Voorhout en Noordwijkerhout. Nieuwe aanvragen van ondernemers met een bedrijf in het genoemde gebied, zijn niet zonder meer mogelijk. 

Samen werken aan oplossingen

“Helaas heeft het elektriciteitsnet in dit gebied nu ook de maximale capaciteit bereikt,” zegt Monique Hoogwijk, regiomanager bij Liander. “Samen met ondernemers die hun bedrijf in dit gebied willen vestigen of hun bestaande aansluiting willen uitbreiden, bekijken we of hun bedrijf eventueel onder voorwaarden een aansluiting kan krijgen. Dat kan bijvoorbeeld als zij tijdens de spitsuren geen gebruik maken van het elektriciteitsnet. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan worden deze nieuwe aanvragen op een wachtlijst geplaatst en is een aansluiting pas mogelijk als het elektriciteitsnet is uitgebreid.” 

Het volle elektriciteitsnet in Sassenheim en omgeving heeft geen gevolgen voor consumenten en bedrijven met een kleine stroomaansluiting. Ook voor de bij Liander bekende nieuwbouwplannen, is elektriciteit beschikbaar. 

Uitbreiding elektriciteitsstations

Om het tekort aan elektrische capaciteit in Sassenheim en omgeving op te lossen, moet het bestaande elektriciteitsstation wat daar is gevestigd, worden uitgebreid. Daarnaast moet in Noordwijkerhout een nieuw elektriciteitsstation worden gebouwd. Liander gaat er vanuit dat beide stations in 2029 in gebruik kunnen worden genomen. 

Flexibel gebruik

Naast de voorbereidingen voor de uitbreiding en nieuwbouw van de elektriciteitsstations, onderzoekt Liander of ondernemers met een bestaande aansluiting op het net, mogelijkheden hebben om deze flexibel te gebruiken. Concreet betekent dit dat deze ondernemers op bepaalde momenten tegen betaling, geen of minder elektriciteit afnemen. Dit kan ervoor zorgen dat ondernemers die op de wachtlijst terecht zijn gekomen, eerder dan 2029 hun aansluiting kunnen krijgen. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind van dit jaar verwacht. 

Blijven investeren

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Als gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening neemt de vraag naar elektrisch vermogen steeds meer toe. 

Liander werkt de komende jaren onverminderd door aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet in de regio Holland-Rijnland. De komende drie jaar wordt hiervoor in deze regio 394 miljoen euro geïnvesteerd. Kijkend tot 2033, bouwt Liander samen met TenneT in de regio twee grotere elektriciteitsstations (150kV), één in Zuidplaspolder en één in Hazerswoude-Rijndijk. Het bestaande station in Leiden en het eerder genoemde station in Sassenheim worden allebei uitgebreid. 

Naast de bouw en uitbreiding van de grotere elektriciteitsstations, worden 17 ‘kleinere’ stations uitgebreid en bouwt Liander 10 nieuwe stations van dit type. Dit betreft onder andere het nieuw te bouwen station in Leiderdorp.

Uit de krant