Afbeelding
Foto: pr

Aantal ritten Dierenambulance groeit gestaag

Algemeen

De afgelopen jaren steeg het aantal ritten dat door de ambulances en de transportauto van Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden werd uitgevoerd. Die trend heeft zich in 2023 doorgezet, zij het beperkt. Het totaal aantal ritten nam toe van 5.272 in 2022 naar 5.346 in 2023.

De ambulances maakten 4.674 ritten. 672 ritten werden door de transportauto uitgevoerd. Dat ging vooral om wilde dieren, die naar andere wildopvangorganisaties moesten, omdat de stichting die zelf niet kon of mocht verzorgen. 

Die gingen naar Vogelopvang De Wulp in Den Haag, Egelopvang Zoetermeer en Wildopvang Delft, naast de wildopvang in Gouda en de vogelopvang in Haarlem. 70% van de ambulanceritten betrof ritten voor wilde dieren. 

Hogere kosten

Samen met de kosten van het vogelasiel is transport en de opvang van wilde dieren de grootste kostenpost en daarmee het grootste punt van zorg. Wilde dieren hebben in tegenstelling tot huisdieren geen eigenaar, die je een rekening kunt sturen voor de dienstverlening. 

De 8 gemeenten in de regio hebben , met name om die reden, besloten bij te dragen aan onze kosten. Desondanks wordt voor het derde jaar op rij een aanzienlijk tekort verwacht.

Provincie aan zet

De provincie Zuid Holland heeft wettelijke taken in het kader van de Wet Natuurbescherming. Bovendien is in het nieuwe coalitieakkoord van het College van Gedeputeerde Staten opgenomen dat de provincie “Gaat investeren in wildopvang”. ‘Daarom rekenen wij erop dat wij niet tevergeefs een beroep op de provincie kunnen doen voor een structurele bijdrage aan onze kosten’, aldus voorzitter Jaap van Meijgaarden.

Aantal ritten per gemeente

Gemeente

Totaal

Huisdieren

Wilde dieren

Transportritten


Katwijk

776

168

519

89

Leiderdorp

826

192

450

184

Lisse

27

6

17

4

Noordwijk

639

158

427

54

Oegstgeest

376

130

171

75

Teylingen

359

101

223

35


Uit de krant