De gemeenteraad buigt zich volgende week donderdag over bestemmingsplan Nieuw Boekhorst.
De gemeenteraad buigt zich volgende week donderdag over bestemmingsplan Nieuw Boekhorst. Foto: Cor de Mooy

Bestemmingsplan Nieuw Boekhorst naar raad

Algemeen

Bestemmingsplan Nieuw Boekhorst naar raad

Het heeft jaren aan voorbereiding geduurd, veel onderzoeken uitgevoerd, uren aan raadsbespreking, maar nu is het toch zover. Het bestemmingsplan voor de bouw van Nieuw Boekhorst, de nieuwe woonwijk aan de noordwestkant van Voorhout, draait op dit moment door de molen van de gemeenteraad. De raadscommissie Ruimte besprak dat laatste grote bouwproject van Voorhout en er kwamen nog een paar puntjes boven drijven. De gemeenteraad gaat er op donderdag1 februari verder over spreken.

Door Nico Kuyt

Nieuw Boekhorst ligt tussen de N444 (Leidsevaart), de Noordelijke Randweg, de wijk Hooghkamer en het bestaande dorp. Er worden 1.250 woningen en appartementen mogelijk gemaakt voor verschillende doelgroepen. B&W kunnen nog vijftig woningen extra opnemen. 

Verschillende voorzieningen verrijzen er in het noordwestelijke deel, zoals een school met buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf, sportvelden en een sporthal.

Wat de naam heeft gekregen van ‘De Haven’ bestaat uit een woonzorgcomplex, een passantenhaven en maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Aan de vaart, naast het spoor, is een gedeelte gereserveerd voor natuur, extensief agrarisch gebruik, een nieuw leefgebied voor de rugstreeppad en wellicht de zelfoogsttuin Elsgeesterhof. Er komt geen buurtsupermarkt, wel ‘ondergeschikte detailhandel’ of een pick-up point.

De realisatie wordt in een aantal deelplannen ter hand genomen. Als eerste De Vijver. Als het heel vlot gaat kan al in het eerste kwartaal van dit jaar het Stedenbouwkundig Deelplan De Vijver worden vastgesteld, de bouwaanvragen ingediend en een start gemaakt met de verkoop van de woningen. In het vierde kwartaal volgt dan de start van de bouw, die voor de hele wijk in totaal zo’n acht jaar gaat duren.

Geluidsscherm

Er zou op last van de provincie een geluidsscherm komen van 2 meter hoog langs de N444 om de woningen een goed woon- en leefklimaat te gunnen, maar recent schakelde de provincie over naar een andere mening, want vanuit cultuurhistorisch oogpunt vindt de provincie het nu belangrijk dat vanaf de N444, de historische watergang De Leidsevaart (de Haarlemmer Trekvaart) beleefd kan worden en wil daarom geen hoog geluidsscherm. De aanleg van ‘stil asfalt’ op dit deel van de N444 samen met een lager geluidsscherm is voldoende.

Akkoord

In de raadscommissie klonk instemming over het bestemmingsplan. ‘Bouwen, bouwen, bouwen, dat is de topprioriteit’, vatte Stefanie de Voogd (VVD) samen. Wel uitte zij zorgen over het parkeren, want de VVD is een ‘autopartij’. Een etiket dat de fractie weinig verrassend deelde met Forum voor Democratie (FvD). Paul Witteman (PvdA) schaarde zich liever niet onder ‘autopartij’ en dat verbaasde ook niemand.

Ontsluiting

Nu is de ontsluiting van de wijk op de Noordelijke Randweg. 

Theo van de Nouland (CDA) wees op een brief van de ondernemers in de Herenstraat, die hierdoor een verlies aan inkomsten vrezen, want het is dan gemakkelijker om in Noordwijk te shoppen. ‘Alleen voor de hulpdiensten’, snoerde de PvdA deze gedachte de mond.

Bespreekstuk

Ook wethouder Marlies Volten wees dit af. ‘Er is onderzoek gedaan naar de verkeersbelasting van de aansluitende wijken en die kunnen het niet aan. Daarom eromheen. Geen autoverkeer naar en van de Herenstraat.’ 

Nadat de ChristenUnie zich tot ‘speeltuintjespartij’ had verheven - er kan er nog wel eentje bij - de FvD zich had geuit over ‘wonen voor de eigen Teylinger eerst’, het CDA de geplande uitkijktoren op de plaats van de voormalige molen nog eens in het voetlicht had geworpen - want je moet wel goed uitzicht hebben - gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad voor een bespreking.

Er zijn namelijk nog wat vragen open en misschien gaat de Partij voor Teylingen nog een amendement indienen over private beschoeiingen. En zo’n zwaar onderwerp verdient het ook om nog eens over te keuvelen.

Uit de krant