Tweewielers moeten worden geweerd worden uit de Hoofdstraat. Dat vinden de bewoners.
Tweewielers moeten worden geweerd worden uit de Hoofdstraat. Dat vinden de bewoners. Foto: Ingrid Langeveld

Pilot voor weren fietsers en brommers in de Hoofdstraat

Algemeen

Uit de evaluatie van de proef van de afsluiting van het kruispunt Hortuslaan, Kerklaan met de Hoofdstraat in Sassenheim, is de wens van inwoners naar voren gekomen om het deel van de Hoofdstraat tussen de Xenos en Van Uffelen eveneens verkeersveiliger te maken door het weren van  brom-)fietsverkeer en handhavend op te treden. De snelle tweewielers leveren gevaar voor het winkelend publiek op.

Door Nico Kuyt

De raadscommissie Ruimte kan zich vinden in het uitvoeren van een pilot voor het verkeersveiliger maken van dit deel van de Hoofdstraat door het tegengaan van (snel- en brom-)fietsverkeer in het wandelgebied van het winkelcentrum in Sassenheim. Het CDA, de VVD, PvdA, Trilokaal, Partij voor Teylingen en GroenLinks hadden hiervoor een motie ingediend.

De fracties vinden dat een verkeersveilig voetgangersgebied voorwaarde is voor een aantrekkelijk centrum, waar bezoekers graag willen zijn en verblijven. Zij vragen B&W om de eerste maatregelen voor de zomerperiode nog te treffen. ‘Die fatbikes, elektrische fietsen en brommers daar, het is veel te gevaarlijk’, stelde Sybrinne de Vries (CDA). Dion Piket (Progressief Teylingen) pleitte daarnaast voor een slimmere manier om de fiets te stallen.

Stapje voor stapje

Een vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging kwam als inspreker in de commissie en vroeg ondersteuning voor de motie. Hij sloot zich aan bij Piket voor een uitbreiding van de fietsplekken, maar keerde zich tegen de afsluiting van het kruispunt Hortuslaan, Kerklaan met de Hoofdstraat. Maar wethouder Reny Wietsma wees op de uitvoerige participatie hierover en de evaluatie die positief is uitgevallen. 

Over de motie wees zij erop dat B&W veiligheid onderschrijft. ‘We gaan stapje voor stapje naar een verkeersluw centrum. Wij gaan kijken naar mogelijkheden om het op korte termijn te beperken door een pilot met een fietsverbod en intensieve handhaving. Kijken of deze aanpak leidt tot meer veiligheid. We kunnen rond de zomer starten’, aldus de wethouder.

Horecaplein

De motie wordt ter stemming in de raadsvergadering van 1 februari geagendeerd. Er is weinig twijfel dat deze wordt aangenomen, want de indieners hebben zelf al een meerderheid in de raad. Naar aanleiding van een brief van een horecaondernemer over eveneens verkeersproblemen rond het horecaplein aan de Oude Haven in Sassenheim, klonk in de commissie bij diverse fracties een wens om nog een motie in te dienen om ook daar maatregelen tijdens het terrassenseizoen te nemen. Het CDA neemt hiervoor het initiatief.

De wethouder neemt het alvast mee, want het is weer een stapje, zo gaf zij aan en kijkt of het realiseerbaar is en gaat met de ondernemers in gesprek.

Uit de krant