Afbeelding
Foto: pr.

Brom- en fietsverkeer uit winkelgebied

Algemeen

Het brom- en fietsverkeer zal worden verbannen uit het winkelgebied van het centrum. Unaniem besloot de gemeenteraad vorige week daartoe.

Er hebben zich onveilige situaties voorgedaan in het gebied tussen de Xenos en Van Uffelen. Bromfietsen en snelfietsen spoeden zich door het winkelend publiek. Vanuit de inwoners en ondernemers kwam de wens naar boven om dit deel van de Hoofdstraat verkeersveiliger te maken. De fracties van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, TriLokaal dienden daartoe een motie in. Zij vonden het een ‘redelijke wens’ en een verbetering van de huidige situatie. Er wordt wel gewerkt aan een gemeentelijke Centrumvisie, waar alles integraal wordt afgewogen, maar dit vraagt om spoed.

De veiligheid van de inwoners mag niet in het geding komen. De motie verlangt tevens een consequente controle en handhaving, anders werkt het niet. De raad kwam vorige week tot een snel besluit, want geen van de fracties had nog wat in te brengen en gingen akkoord.

Het is de bedoeling dat nog voor de zomerperiode de eerste maatregelen worden getroffen. Dat zou eerst als een pilot kunnen zijn om te kijken of het bij het winkelend publiek goed valt. Welke maatregelen, dat gaat B&W nu bekijken.

Uit de krant