Afbeelding
Foto: Marieke Voorn

Omwonenden kritisch over opvang Oekraiëners in oude gemeentehuis

Algemeen

Op 18 januari zijn de omwonenden van het oude gemeentehuis aan de Wilhelminalaan per brief overvallen met het besluit dat het Sikkensmuseum wordt omgebouwd tot opvang voor Oekraïense ontheemden. De brief werd vergezeld door een uitnodiging door een informatie­bijeenkomst, twee dagen later.

De directe buren hebben zich verenigd. Zij geven aan de noodzaak van opvang te erkennen en willen meewerken om te voorkomen dat deze groep iedere paar maanden van plek naar plek moet zeulen. Wel hebben ze grote bezwaren met de manier waarop de gemeente omgaat met communicatie en besluitvorming en het feit dat de gemeente probeert om het normale vergunningstraject te omzeilen door deze noodopvang als maatschappelijke bestemming te accepteren. Het grootste bezwaar is dat de gemeente geen einddatum geeft en het daarmee open blijft wat er na het vertrek van de Oekraïners met het verbouwde gemeentehuis gaat gebeuren. Hierdoor is er grote onzekerheid over de toekomst van de leefomgeving.

Men voelt zich gepasseerd. Zij zijn pas geïnformeerd over het voornemen toen het college het besluit al genomen had. Het projectteam geeft aan geleerd te hebben van de vorige keer, aan de Parklaan, toen bezwaar van omwonenden de huisvesting flink heeft opgehouden. Omwonenden betreuren dat dit “leren” door de gemeente Sassenheim deze vormen aanneemt, namelijk het niet communiceren en vooral niet betrekken van omwonenden.

De gemeente zegt met de rug tegen de muur te staan. Met omwonenden van de Parklaan is afgesproken dat de opvang daar in juni stopt. Het projectteam van de gemeente geeft aan dat betere opties nu nog geen woonbestemming hebben, en dat het de gemeente in dit stadium niet meer lukt om dat voor juni nog veranderd te krijgen. Het is jammer dat de gemeente het zover heeft laten komen. Deze opties zijn er immers wel. Enkele weken terug heeft de gemeente immers nog besloten het terrein aan de Teylingerdreef in gebruik te nemen voor 40 tijdelijke woningen. Daarnaast lijkt ook in het gemeentehuis zelf ruimte gekomen te zijn, nu de functies meer en meer naar elders verhuizen.

De buren hopen dat de gemeente een meer constructieve houding aanneemt. Dit om te voorkomen dat de verhuizing in gevaar komt door juridische procedures.

Uit de krant