Er komt een pilot om de Oude Haven fietsvrij te maken. | Foto: Marieke Voorn
Er komt een pilot om de Oude Haven fietsvrij te maken. | Foto: Marieke Voorn Foto: Marieke Voorn

Pilot voor verkeersveilig maken van Oude Haven

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders gaat in overleg met de horecaondernemers en omwonenden rondom de Oude Haven in Sassenheim om tijdens het terrasseizoen het plein tijdelijk af te sluiten voor brom-/scooter- en fietsverkeer. Dit moet het plein veiliger maken.

Door Nico Kuyt

De gemeenteraad heeft vorige week bij meerderheid een motie aangenomen over het verkeersveilig maken van het horecaplein. 

Tijdens de behandeling in de raadscommissie Ruimte over het afsluiten van het winkelcentrum voor (brom-)fietsers, kwam de Oude Haven ter sprake. Ook hier hebben ondernemers om maatregelen gevraagd. De verkeerssituatie in het terrasseizoen is door (snelle/elektrische) fietsen, brommers en scooters gevaarlijk voor voetgangers, terrasbezoekers en bedienend horecapersoneel, want de weg loopt tussen de etablissementen en de terrassen. De bestaande verkeersregels en borden worden massaal genegeerd, mede vanwege het vrijwel ontbreken van handhaving.

Al dit seizoen

De fracties van CDA, PvdA, Groenlinks, D66, Progressief Teylingen, Partij voor Teylingen en ChristenUnie dienden een motie in, waarin B&W werd opgeroepen met de ondernemers in gesprek te gaan om tijdens het terrasseizoen het deel van de Hoofdstraat vanaf café de Twee Wezen tot aan de kruising Hoofdstraat met de Teylingerlaan gedurende een bepaalde drukke tijd voor brom-, scooter- en fietsverkeer af te sluiten. De pilot moest voor de indieners nog voor de start van het komende terrasseizoen in uitvoering zijn, maar hierover ontstond in de raadzaal enige discussie.

Onuitvoerbaar

Wethouder Reny Wietsma wilde niet de toezegging doen dat voor de zomer gestart kon worden. In haar ogen was dat onuitvoerbaar. De VVD schaarde zich achter haar woorden en stelden voor het pas in 2025 uit te voeren. Zo is er dan eerst een bespreking in de raadscommissie mogelijk, want dat miste de fractie nu. Het ging te snel. Naar mening van de VVD kan het deze zomer plaatsen van hekken tot schijnveiligheid leiden, er had geen deugdelijke participatie plaatsgevonden en er was nog geen advies van de politie. Met uitstel kan je komen tot een meer gedegen voorstel. 

Lerende pilot

Maar de overige fracties zagen geen nut in uitstel. Het is een ‘lerende pilot’. ‘Het zou verschrikkelijk zijn als er een ongeluk gebeurt en wij hebben nog geen maatregelen genomen’, wierp Sybrinne de Vries (CDA) tegen. 

Toch werd de motie aangepast. De maatregelen worden nu getroffen zo vroeg mogelijk gedurende het terrasseizoen, uiterlijk juni 2024, want anders is het te laat. Daarnaast moesten ook de omwonenden worden betrokken. De aanpassing trok de VVD nog niet over de streep. 

‘Het is van tevoren al niet uit te voeren. Geef de wethouder ademruimte. Het moet veel zorgvuldiger. Niet dit douwen, douwen, douwen’, vond Martijn de Ruiter (VVD), maar de overige fracties achtten een pilot deze zomer voor mogelijk. Behalve Trilokaal, die draaide 180 graden en sloot zich aan bij de VVD. Beide stemden tegen de motie, maar waren een minderheid.

Uit de krant