In principe kan er gebouwd worden op de oude Plus-locatie. | Foto: archief
In principe kan er gebouwd worden op de oude Plus-locatie. | Foto: archief Foto: MV

Woningen op oude Plus-locatie in zicht

Algemeen

De gemeenteraad wordt gevraagd een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de bouw van 16 woningen op Herenstraat 66-68, de oude Plus-locatie in Voorhout.

Door Nico Kuyt

In januari vorig jaar is een aanvraag ingekomen voor een vergunning voor de bouw van de 16 woningen met een aanleg van 28 parkeerplaatsen. Op de locatie waren in het verleden diverse winkels gevestigd, waaronder de Plus-supermarkt. Later zat er nog een Poolse supermarkt in. De gemeente poogde het vervolgens aan te kopen voor het plan voor een multifunctioneel centrum, maar dat strandde. De prijs bleek te hoog. Daarna verkocht de eigenaar het voor woningbouw.

Het voorziet in de bouw van 8 woningen, dus 50 procent, in de sociale huur. De andere 8 woningen worden verhuurd in het vrije huursegment. Er komen voldoende parkeerplaatsen met nog een plusje voor de omgeving. De initiatiefnemer realiseert op eigen terrein in totaal 26 parkeerplaatsen, twee meer dan volgens de gemeentelijke parkeernorm noodzakelijk is. Na de realisatie houdt de ontwikkelaar 16 parkeerplaatsen beschikbaar voor de huurders van de appartementen en draagt de ontwikkelaar de 10 parkeerplaatsen aan de zijde van de Herenstraat over in eigendom en beheer aan de gemeente. Deze parkeerplaatsen zijn dan openbaar en beschikbaar voor de omgeving.

B&W besloot in principe medewerking te verlenen. De welstandscommissie heeft inmiddels het plan ook positief beoordeeld. Maar om een vergunning af te kunnen geven is een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig, want het wijkt iets af van het geldende bestemmingsplan. De raadscommissie Ruimte gaat het op 27 februari bespreken. Daarna kan deze ter inzage worden gelegd en, als er geen zienswijzen worden ingediend, kan de vergunning verleend worden.

Uit de krant