Een uitbreiding naar vier balies is nodig om de run op identiteitsbewijzen op te vangen. | Foto: archief
Een uitbreiding naar vier balies is nodig om de run op identiteitsbewijzen op te vangen. | Foto: archief

Gemeente Teylingen moet run op paspoorten opvangen

Algemeen

De komende vijf jaar zijn extra capaciteit, middelen en een ruimere openingstijden nodig om als gemeente de reisdocumentenpiek te bedwingen. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders. De piek voor het aanvragen van een paspoort wordt vanaf maart dit jaar al verwacht.

Door Nico Kuyt

Voor een periode van vijf jaar ontstaat er een piek in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen. Dit komt door de wijziging van de Paspoortwet van 2014, waarbij de geldigheid van reisdocumenten werd verlengd van vijf naar tien jaar. De wijziging zorgde tussen 2019 en 2024 voor een reisdocumentendip. Er werden veel minder reisdocumenten aangevraagd.

Stijging

Nu kan op bepaalde momenten het aantal aanvragen minstens twee tot drie keer zo veel zijn per maand als in de afgelopen vijf jaren. Met name tussen 2026 en 2027 zullen de aantallen exponentieel stijgen, zo verwacht B&W. Vanaf eind 2028/2029 zal er weer een daling optreden in het aantal verlopen reisdocumenten. B&W heeft daarom besloten om de balie met drie fte uit te breiden en de openingstijden te verruimen.

Te laat

‘Door personele wisselingen in het management is dit onderwerp helaas pas laat op het juiste niveau gesignaleerd en daardoor heeft deze post niet eerder een plek gekregen in de P&C-documenten. Met de huidige bezetting bij Burgerzaken lukt het niet om de piek het hoofd te bieden. Daarom is een uitbreiding van drie fte noodzakelijk’, geeft B&W aan. In de huidige situatie is er één balie van 8.30 tot 17.00 uur geopend. Om de piek te kunnen overzien is uitbreiding naar vier balies noodzakelijk. Dit betekent dat er drie balies bij komen. In de huidige situatie is de balie 36 uur per week geopend. Dit wordt 176 uur per week.

De uitbreiding bij Burgerzaken en de verruiming van de openingstijden brengen kosten met zich mee. Een groot gedeelte van de personeelskosten kan worden gedekt uit de legesinkomsten. Maar de piek zorgt voor zo’n 168 duizend euro aan extra kosten.

De fractie Partij voor Teylingen heeft inmiddels vragen ingediend over de uitbreiding. ‘Enkele jaren geleden is de werkmethode ‘op afspraak’ ingevoerd. Hierdoor is het veel rustiger geworden bij de balies van de gemeente. Dat heeft dus ook gezorgd voor extra ruimte om een tijdelijke toestroom van aanvragers te verzorgen: derhalve is een dergelijke uitgave van drie fte’s in ieder geval niet in haar geheel noodzakelijk’, meent de fractie. Daarnaast is het ook mogelijk om de aanvraag van documenten digitaal te doen. Dat scheelt al de helft van het aantal bezoeken en daarmee kan deze tijdelijke toestroom in de ogen van de fractie prima opgevangen worden.

Uit de krant