Afbeelding
Foto: pr

Gemeente Teylingen: Schoolzwemmen is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid

Algemeen

Er is momenteel geen plan of beleid in de maak om schoolzwemmen in te voeren in Teylingen. ‘Schoolzwemmen is namelijk geen gemeentelijkeverantwoordelijkheid. Het is niet aan het gemeentebestuur om schoolzwemmen te implementeren’, zo antwoordt het college van burgemeester en wethouders op technische vragen van de Partij voor Teylingen.

Door Nico Kuyt

Zwemonderwijs mag volgens de afspraken rondom de nieuwe wetgeving niet structureel onderdeel uitmaken van het lesprogramma. Er moet voldoende aandacht en tijd besteed kunnen worden aan de twaalf leerlijnen bewegingsonderwijs die vallen onder de kerndoelen. 

‘Zwemonderwijs valt niet binnen de kerndoelen van het bewegingsonderwijs. Scholen hebben hierdoor minder behoefte aan schoolzwemmen, aangezien het curriculum al vol zit met andere onderdelen van het bewegingsonderwijs. Bovendien moet worden stilgestaan bij de extra inspanningen die bewegen in het water met zich meebrengt. Denk hierbij aan voldoende toezicht, duidelijke instructies, nalopen van zwemdiploma’s en afspraken met het zwembad en de daar werkende instructeurs en toezichthouders.’

Binnen de gemeente is wel een regeling waar ouders gebruik van kunnen maken om diploma A vanaf 6 jaar te financieren. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur voert deze regeling uit.

Uit de krant