Afbeelding
Foto: pr

Kosten wandelpad langs Noordelijke Randweg nog erg onduidelijk

Algemeen

Een wandelpad langs de Noordelijke Randweg in Voorhout gaat naar een grove schatting 100.000 tot 150.000 euro kosten. Maar dit is nog met een flinke onzekerheid, omdat er nog geen raming ligt.

Door Nico Kuyt

De fracties van Partij voor Teylingen, D66 en Forum voor Democratie hebben onlangs een motie ingediend voor de realisatie van het wandelpad langs de Noordelijke Randweg. Nu ligt er alleen een fietspad, zodat de voetganger daarop zou moeten wandelen. De motie roept B&W op om een voorstel uit te werken voor het realiseren van het pad, als aanvulling op de wandelroutes in aanpalende nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst. Het pad staat geagendeerd voor de raadscommissie Ruimte op 27 februari voor een bespreking.

Geen raming

Raadslid Stefanie de Voogd (VVD) heeft daaraan vooraf nog vragen gesteld over de kosten van zo’n pad. Deze fractie wil eerst over het financiële plaatje meer duidelijkheid hebben. Het blijkt dat in het ontwerp van de randweg er weliswaar rekening is gehouden met het reserveren van de ruimte voor het pad voor een mogelijke toekomstige aanleg, maar dat het destijds niet is opgenomen in de verdere uitwerking van de randweg. Er is daarom binnen het project geen ontwerp en kostenraming beschikbaar, dan de grove schatting op basis van kentallen. ‘De raming van de kosten is onder andere afhankelijk van het soort wandelpad (verhard/onverhard), de lengte en de aansluiting op andere wandelpaden.’

Uit de krant