B&W gaan onderzoeken of het lezen gestimuleerd kan worden door een gratis bibliotheekabonnement. | Foto: pr
B&W gaan onderzoeken of het lezen gestimuleerd kan worden door een gratis bibliotheekabonnement. | Foto: pr

Onderzoek naar verlengen lidmaatschap bieb niet nodig

Algemeen

Er hoeft geen groot onderzoek te komen naar een gratis lidmaatschap van de bibliotheek tot en met 27 jaar. Buurgemeente Noordwijk heeft dit al gedaan. Wethouder Elsbeth Koek gaat even buurten om het Noordwijkse rapport te gebruiken voor een afweging of het ook in Teylingen nuttig is de leeftijd voor een gratis abonnement op te rekken.

Door Nico Kuyt

De raadscommissie Welzijn besprak op 26 februari een motie van de PvdA voor het verruimen van het lidmaatschap van de bibliotheek. Veel jongeren haken nu na hun achttiende af als zij moeten gaan betalen en in het land zijn er voorbeelden waar met het oprekken van het gratis lidmaatschap jongeren langer blijven lezen. En dat is belangrijk. 

Onderzoek toont aan dat de leesprestaties van de middelbare scholieren achteruit hollen. De leesvaardigheid van de Nederlandse vijftienjarigen daalt steeds sneller. Hun leesprestaties liggen in 2022 voor het eerst onder het internationale gemiddelde, zo blijkt uit PISA, het internationale onderzoek naar de leesvaardigheid van vijftienjarigen. Nederland is daarin gezakt van de 26e naar de 34e plaats op de ranglijst van in totaal 81 deelnemende landen. Het langer gratis houden van de bieb kan volgens de PvdA positief uitwerken en jongeren stimuleren tot lezen. Of het in Teylingen haalbaar is moet B&W maar eens onderzoeken.

Bestaand onderzoek

De wethouder zegde toe een belletje te gaan plegen met Noordwijk of Teylingen het resultaat van haar onderzoek mag gebruiken en brengt het dan in de commissie voor een bespreking. Zo is er geen nieuw onderzoek nodig en dat nam gelijk al veel kou in de commissie weg. De PvdA past de motie nog even hierop aan en die gaat nu door naar de gemeenteraad van 14 maart voor het stemmen. Ondanks de toezegging van de wethouder wilde de PvdA toch een officieel besluit over de motie als een ‘stokje achter de deur’. 

In de raadscommissie klonken nog vraagtekens bij de motie van voornamelijk VVD en Forum voor Democratie. Zo zijn er ook gemeenten in de regio waar het abonnement juist goedkoper is, stelde de VVD. De roep onder de fracties kwam op om ook wat voor de minima te doen, maar daarvoor is er al de Cultuurpas Welzijn Teylingen waarop zij een beroep kunnen doen voor een gratis abonnement.

Uit de krant