De raadscommissie Ruimte beslist dinsdag over de ontwikkelingsplannen voor het Hortusplein. | Foto: MV
De raadscommissie Ruimte beslist dinsdag over de ontwikkelingsplannen voor het Hortusplein. | Foto: MV

Laatste stappen voor ontwikkeling van het Hortusplein

Algemeen

Om de herontwikkeling van het Hortusplein mogelijk te maken, worden in politiek Teylingen de laatste stappen gezet. Op 14 mei spreekt de raadscommissie Ruimte over een ‘Verklaring van geen bedenkingen’. Die is nodig vanwege een kleine afwijking van het bestemmingsplan.

Door Nico Kuyt

Het zijn projecten van een lange adem, veel gepraat en soms muggenzifterij. Maar het gaat ook over wat. Een supermarkt, drie commerciële ruimten, 48 appartementen en elf woningen met bijbehorende voorzieningen en parkeerplaatsen op maaiveld. 

Autovrij

De extra parkeerplaatsen maken het mogelijk om een deel van het Kerkplein weer autovrij te maken. Eind vorig jaar is na jaren een aanvraag voor een vergunning ingediend. Het vervangt de gedateerde wooncomplexen van Woonstichting Stek en het bedrijfsgebouw van de voormalige Hoogvlietsupermarkt. De in totaal 59 woningen worden gerealiseerd in de sociale huur. De supermarkt kan dan weer terugkeren naar het centrum.

Niet helemaal

Het plan voldoet op kleine punten niet volledig aan het bestemmingsplan, dus moet de gemeenteraad de verklaring afgeven. Het moet hierbij gaan om een bouwplan dat niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en daar voldoet het aan, volgens B&W. Een waslijst aan benodigde onderzoeken zijn gedaan, zoals archeologie, geluid, bodem, natuurtoetsen, stikstof, verkeer, parkeren en noem maar op. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft het plan positief beoordeeld. En ook op hoofdlijnen de Omgevingsdienst. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt de verklaring ter inzage gelegd.

Supermarkten

De gemeente kent een hoge prioriteit toe aan de terugkeer van de tijdelijk uitgeplaatste supermarkten Hoogvliet en Dirk naar het centrum. Zij worden gezien als belangrijke trekkers voor het winkelgebied. De bouw van de nieuwe Dirk is momenteel in volle gang, de oplevering van de supermarkt, appartementen, parkeerkelder en parkeerterrein is voorzien eind 2024/begin 2025. De herontwikkeling van het Hortusplein en omgeving, inclusief de terugkeer van de Hoogvlietsupermarkt, wordt de nieuwe westelijke entree voor het centrum en een ‘functioneel boodschappenplein’ met een goede oplossing voor het parkeren van bewoners en bezoekers, zo stelt de gemeente.

Westerstraat

Door het plan is een passende herinrichting van de Westerstraat noodzakelijk Met name de terugkeer van de supermarkt leidt tot een toename van de verkeersintensiteit op de Westerstraat. Die intensiteit bedraagt meer dan het theoretisch wenselijke en toegestane op een erftoegangsweg. De feitelijke functie van de Westerstraat is eigenlijk die van een gebiedsontsluitingsweg. In de plannen is een herinrichting in 2025 opgenomen. Het wordt zoveel mogelijk in samenhang met en zo direct mogelijk aansluitend op de uitvoering van het Hortusplein uitgevoerd. De planning is dat de afronding van het Hortusplein zelf in 2027 gaat plaatsvinden.

Uit de krant