De subsidie bestaat uit een bedrag van 49.000 euro.
De subsidie bestaat uit een bedrag van 49.000 euro. Foto: pr.

Provinciegeld voor ‘Rondje Teylingen’

Algemeen

In december diende de gemeente een aanvraag in bij de provincie voor de subsidie ‘Beweegvriendelijke leefomgeving’ om te komen tot een gezond Rondje Teylingen. Deze is recent succesvol gehonoreerd.

Door Nico Kuyt

De subsidie bestaat uit een bedrag van 49.000 euro. In de afgelopen periode zijn, na eerste gesprekken met sleutelfiguren, drie beweegroutes opgesteld. ‘De volgende stap is nu het betrekken van de inwoners bij het vormen van de definitieve beweegroutes en het ophalen van wensen en ideeën voor diverse verrijkingen, zoals bijvoorbeeld beweegtoestellen, ontmoetingsbankjes of schaaktafels’, aldus wethouder Reny Wietsma, die in het verleden als raadslid zulk een aankleding in de buitenruimte al eens heeft voorgesteld.

Inspraakmomenten

Het ophalen van deze input geschiedt door het organiseren van verschillende inspraakmomenten in samenspraak met de gemeente. Na het ophalen van de wensen en behoeften zal de volgende stap zijn het definitief uitzetten van de routes in de verschillende kernen. Aan de hand daarvan komt een plan en gestart worden met de verrijkingen van de routes. ‘Het realiseren van de routes met de verrijkingen is pas het begin. Een belangrijk element van Rondje Teylingen is het betrekken van de gemeenschap, maatschappelijke partijen en de gezondheidsbeweging Viteylingen’, stellen B&W. Samen met de partners van Viteylingen werkt de gemeente aan het terugdringen van de gezondheidsachterstanden. Dit alles in co-creatie met de buurtbewoners.

Uit de krant