Logo deteylinger.nl
De ondertekenaars van de Groene Cirkel met als derde van rechts Marie José Fles. | Foto: pr./Joost Bouwmeester
De ondertekenaars van de Groene Cirkel met als derde van rechts Marie José Fles. | Foto: pr./Joost Bouwmeester (Foto: pr./Joost Bouwmeester)

Zeven nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap

  Duurzaam & Groen

Regio • Tijdens het druk bezochte jaarevent Groene Cirkel Bijenlandschap bij Heineken hebben BIZ Grote Polder, De Groene Stad, Gemeente Nieuwkoop, Wellantcollege, Dunea, Landschapstafel Duin- en Bollenstreek en NL Greenlabel de visie van het Bijenlandschap ondertekend. Hiermee is het aantal partners uitgebreid naar 27 en zijn de regio en de reikwijdte van het Bijenlandschap aanzienlijk vergroot.

Met de ondertekening van de visie spreken de partners af zich in te spannen voor het terugdringen van de achteruitgang van de wilde bij en van de wintersterfte bij de honingbij.De partners doen dit door een netwerk van bloemrijke verbindingen te maken met voldoende voedsel en nestgelegenheid en zo tegelijkertijd   het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken, en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen.

Ecologische zones in Duin- en Bollenstreek

Marie José Fles, wethouder gemeente Noordwijk ondertekende namens de Landschapstafel Duin- en Bollenstreek, waarin naast Teylingen nog vijf gemeenten van de Duin-en Bollenstreek deelnemen: "Wij vinden biodiversiteit erg belangrijk en onderschrijven daarom de visie van Groene Cirkel Bijenlandschap. De komende jaren gaan wij gezamenlijk aan de slag met ecologische zones en bloemrijke bermen voor de natuur, de toeristen en de bewoners".

Biodiversiteit

Tijdens het jaarevent kwamen zo'n 130 vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, bedrijven, natuurorganisaties, hoveniers en geïnteresseerde burgers bij elkaar. Samen gingen ze in gesprek over biodiversiteit in het onderwijs voor groenbeheerders, deelname van burgers in bijenonderzoek en nieuwe bijvriendelijk ingerichte gebieden.

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis, sprak zijn zorg uit over de harde scheidslijn tussen landbouw en natuur waardoor soorten niet kunnen verspreiden. Verder vertelde hij trots hoe Groene Cirkel Bijenlandschap voorop loopt met het op de kaart zetten van de wilde bij. TV-persoonlijkheid en tuinman Lodewijk Hoekstra van Greenlabel, deelde het bijzondere feit dat kunstgras het meest verkochte item is in tuincentra. Hij vroeg zich net als Leo Maat, dagvoorzitter en wethouder gemeente Alphen, af hoe wij tuinen weer natuurvriendelijk kunnen maken. Daarvoor is belangrijk dat ook hoveniers bijvriendelijk werken als uitgangspunt in hun opleiding meekrijgen. Dat gaat nu ook gebeuren, vertelde Leo van der Sluijs, van het Wellantcollege. Yuri Matteman van Naturalis sprak over Citizen Science: burgers inspireren om de natuur te onderzoeken. De resultaten van de Nationale Bijentelling,  4369 burgers telden 44.701 bestuivers, ziet hij als een goed voorbeeld hiervan. 

Quotes ondertekenaars

Meer berichten