Logo deteylinger.nl
Regio

Huishoudens in Zuid-Holland minst duurzaam van Nederland

  Duurzaam & Groen

Regio • Energiebedrijf Vattenfall publiceert vandaag de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten. Er is hiermee inzichtelijk gemaakt hoe huishoudens duurzaamheid toepassen in en om het huis. Op basis van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten blijken huishoudens in Zuid-Holland het minst duurzaam van Nederland. Vattenfall stelde de index samen op basis van de meest recente data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht.


In de Duurzaamheidsindex worden per gemeente het aantal zonnepanelen, het aantal ISDE subsidieaanvragen en de mate van verstening afgewogen. In de Duurzaamheidsindex komt Zuid-Holland als minst duurzame provincie uit de bus. Huishoudens doen het hier, wat duurzaamheid betreft, 90% minder goed dan landelijk gemiddeld. Wel zijn er grote lokale verschillen binnen de provincie.

Zo hebben steden als Rotterdam, Leiden en Delft de grootste inhaalslag te maken. In Zuid-Holland scoren huishoudens in Midden-Delfland juist het best. Hier doet men het ruim twee keer beter dan landelijk gemiddeld (2,4). Ook in Zoeterwoude (2,3) en Molenlanden (2,1) passen huishoudens vaak duurzaamheid toe in en om het huis.

Zuid-Hollandse huishoudens kiezen minst vaak voor zonnepanelen
Op landelijk niveau, hebben Zuid-Hollandse huishoudens relatief gezien het minst vaak zonnepanelen op hun dak. In totaal heeft ‘slechts’ 5,6% van de huishoudens geïnvesteerd in zonne-energie. Het Nederlandse gemiddelde is met 9% significant hoger. De relatief grote mate van hoogbouw is mogelijk een verklaring voor deze bevinding. Ook is er in veel steden sprake van een rijksbeschermd stadsgezicht. Voor het plaatsen van zonnepanelen is dan vaak een omgevingsvergunning nodig.

In Zuid-Holland zijn huishoudens in Midden-Delfland het meest begaan met (zelf) opwekken van energie middels zonnepanelen. Hier heeft 17,6% van de huishoudens zonnepanelen. Per Zuid-Hollandse gemeente zijn de verschillen in de zonnepanelen-index echter fors; zoals te zien is in de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten.

Zuid-Holland is relatief groene provincie
Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig te noemen. Ondanks de aanwezige verstening, is Zuid-Holland een relatief “groene” provincie. Zuid-Hollandse tuinen zijn namelijk voor ‘slechts’ 35% versteend; dit is minder dan het landelijke gemiddelde van 39,8%.

In Nederland spant Flevoland de kroon met een versteningsgraad van 63%. Alle 6 gemeenten binnen deze provincie zijn minder ‘groen’ dan het Nederlands gemiddelde. De mate van relatieve verstening per gemeente is hier in te zien

Meer berichten